Now showing items 1-20 of 68

 • Acceptability and sensory evaluation of energy bars and protein bars enriched with edible insect 

  Adámek, Martin; Adámková, Anna; Mlček, Jiří; Borkovcová, Marie; Bednářová, Martina (HACCP Consulting, 2018-04-24)
  For consumers, one of the basic criteria of choosing a foodstuff, apart from nutritional values, is their taste and smell. In edible insect as a novel food, these criteria are not quite decisive. The main criterion in the ...
 • Audiopředzesilovač s přepínáním vstupů 

  Starčok, Tomáš
  Práca sa zaoberá návrhom audiopredzosilňovača s prepínaním vstupov. Popisuje všetky navrhnuté časti tohoto zariadenia. Vyberá a popisuje všetky použité komponenty. Popisuje celý postup návrhu elektroniky tohoto zariadenia. ...
 • Biologically active compounds contained in grape pomace 

  Vojáčková, Klára; Mlček, Jiří; Škrovánková, Soňa; Adámková, Anna; Adámek, Martin; Orsavová, Jana; Bučková, Martina; Fic, Vlastimil; Kouřimská, Lenka; Búran, Martin (HACCP Consulting, 2020-09-28)
  A healthy lifestyle and gastronomic trends based on traditional and local foods accompanied by waste-free technologies are currently in the primary focus. One of the raw materials with properties in alignment with such ...
 • Číslicové hodiny s povrchově montovaným maticovým displejem 

  Filka, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem číslicových hodin řízených DCF77 signálem vysílaným z německého Mainflingenu, jejichž úkolem je použití jako stolní hodiny. K zobrazování je použit maticový LED displej velikosti ...
 • Dálkově řízené pracoviště elektrochemických senzorů 

  Cieslar, Jakub
  Předkádaná diplomová práce se zabývá řešením automatizovaného pracoviště pro měření s elektrochemickými senzory. Hlavním cílem práce je návrh a realizace zařízení pro voltametrická měření, které je primárně určeno pro ...
 • Dálkově řízené pracoviště senzorové techniky 

  Knopp, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá podporou virtuální laboratoře formou návrhu a realizace zařízení, která by komunikovala s počítačem a vytvářela by tak základ virtuální laboratoře s možností přístupu studentů přes internet. ...
 • Detection of selected heavy metals and micronutrients in edible insect and their dependency on the feed using XRF spectrometry 

  Mlček, Jiří; Adámek, Martin; Adámková, Anna; Borkovcová, Marie; Bednářová, Martina; Skácel, Josef (HACCP Consulting, 2017-12-18)
  Edible insect can be a valuable source of nutrients, but also a potential source of heavy metals. Quick detection of over-limit heavy metals concentration could be a key to processing and quick distribution ...
 • Detekce přítomnosti olova v pájkách používaných v elektrotechnice 

  Macháň, Ladislav
  Práce se zabývá problematikou detekce přítomnosti olova v pájkách používaných v elektrotechnice. Základním zaměřením práce je nastudování a ověření základních principů kvantitativního stanovení těžkých kovů pomocí ...
 • Effect of Accumulation of Heavy Metals in the Red Fox Intestine on the Prevalence of Its Intestinal Parasites 

  Borkovcová, Marie; Fišer, Vladimír; Bednářová, Martina; Havlíček, Zdeněk; Adámková, Anna; Mlček, Jiří; Juříková, Tunde; Balla, Štefan; Adámek, Martin (MDPI, 2020-02-21)
  Simple Summary Heavy metal pollution of environmental ecosystems has become rather a significant factor in assessing them, as heavy metals can significantly influence animal health. The objective of this study was to examine ...
 • Effect of different storage conditions on the microbiological characteristics of insect 

  Adámek, Martin; Mlček, Jiří; Adámková, Anna; Borkovcová, Marie; Bednářová, Martina (HACCP Consulting, 2018-03-21)
  When introducing a novelty food, its safety needs to be monitored. One of the safety aspects of human health is microbial contamination. In this work, microbiological parameters of long-term stored edible insect material ...
 • Electronic Nose In Edible Insects Area 

  Adámek, Martin; Adámková, Anna; Borkovcová, Marie; Mlček, Jiří; Bednářová, Martina; Kouřimská, Lenka; Skácel, Josef; Řezníček, Michal (HACCP Consulting, 2017-07-14)
  Edible insect is appraised by many cultures as delicious and nutritionally beneficial food. In western countries this commodity is not fully appreciated, and the worries about edible insect food safety prevail. Electronic ...
 • Elektrické a tepelné vlastnosti bezolovnatých pájených spojů 

  Jurásek, Matěj
  Tato práce je zamřena na problematiku pájení. V teoretické části popisuje základní požadavky na materiály a pájecí slitiny, které do tohoto procesu vstupují. Dále také faktory, které mají zásadní vliv na jakost spoje a ...
 • Elektrochemická analytická zařízení pro měření s tlustovrstvými senzory 

  Pytlíček, Zdeněk
  Předkládaná práce se zabývá problematikou elektrochemických analytických zařízení, která jsou navržena pro zjišťování stopových koncentrací látek v roztocích a to za pomocí tlustovrstvých senzorů. Prioritně je zde hledáno ...
 • Elektrochemické senzorové pole 

  Šulc, Jakub
  V posledních letech mikroelektronické technologie výrazně zasáhly do oblasti senzorové techniky, zejména do oblasti elektrochemických senzorů. Tato práce se zabývá návrhem a následně konstrukcí tlustovrstvého amperometrického ...
 • Elektrochemické senzory s 3-D strukturou elektrod 

  Štekovič, Michal
  Pro výrobu miniaturních elektrochemických senzorů se může použít technologie tlustých vrstev. Hlavním problémem návrhu senzoru je optimalizace tlustovrstvého elektrodového systému, optimalizace výrobních technologií ...
 • The estimated possibilities of process monitoring in milk production by the simple thermodynamic sensors 

  Adámek, Martin; Adámková, Anna; Řezníček, Michal; Kouřimská, Lenka (Association HACCP Consultin, 2016-12-19)
  The characterization and monitoring of thermal processes in thermodynamic systems can be performed using the thermodynamic sensors (TDS). The basic idea of thermodynamic sensor is possible to use in many various applications ...
 • The importance of higher alcohols and esters for sensory evaluation of rheinriesling and chardonnay wine varieties 

  Valášek, Pavel; Mlček, Jiří; Adámková, Anna; Adámek, Martin (HACCP Consulting, 2018-09-28)
  Pro spotřebitele je jedním z prvních znaků hodnocení vína jeho vůně. Příjemná vůně vína, spojená s následným chutím, si zákazník může dlouho vzpomenout a přiměřeně ocenit. Z tohoto důvodu jsou aromatické vlastnosti vína ...
 • Keramická pouzdra - iterakce kovů s keramickými materiály při výpalových teplotách 

  Smejkal, Jakub
  Tato bakalářská práce popisuje technickou keramiku jako moderní materiál pro široké spektrum inženýrských aplikací, přičemž se zaměřuje na korundovou keramiku. Zabývá se keramickými pouzdry, technologickými postupy při ...
 • Konstrukce dronu pro využití v senzorové technice vyrobeného 3-D tiskem 

  Česák, Radim
  Cílem této práce bylo na základě informací získaných z internetu navrhnout konstrukci a vytvořit dron pomocí 3-D tisku, který bude speciálně použit v senzorové technice. Úvod práce se zaměřuje na teoretické seznámení s ...
 • Mikrokontrolerem řízený měřič vnitřního odporu kondenzátorů 

  Giemza, Michal
  Předkládána práce popisuje návrh a realizaci měřiče vnitřního odporu kondenzátorů. V první části je probrána teoretická otázka vnitřního odporu kondenzátoru a je vybrána vhodná měřící metoda. Druhá část se zabývá návrhem ...