Now showing items 1-20 of 41

 • Acceptability and sensory evaluation of energy bars and protein bars enriched with edible insect 

  Adámek, Martin; Adámková, Anna; Mlček, Jiří; Borkovcová, Marie; Bednářová, Martina (HACCP Consulting, 2018-04-24)
  For consumers, one of the basic criteria of choosing a foodstuff, apart from nutritional values, is their taste and smell. In edible insect as a novel food, these criteria are not quite decisive. The main criterion in the ...
 • Číslicové hodiny s povrchově montovaným maticovým displejem 

  Filka, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem číslicových hodin řízených DCF77 signálem vysílaným z německého Mainflingenu, jejichž úkolem je použití jako stolní hodiny. K zobrazování je použit maticový LED displej velikosti ...
 • Dálkově řízené pracoviště elektrochemických senzorů 

  Cieslar, Jakub
  Předkádaná diplomová práce se zabývá řešením automatizovaného pracoviště pro měření s elektrochemickými senzory. Hlavním cílem práce je návrh a realizace zařízení pro voltametrická měření, které je primárně určeno pro ...
 • Dálkově řízené pracoviště senzorové techniky 

  Knopp, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá podporou virtuální laboratoře formou návrhu a realizace zařízení, která by komunikovala s počítačem a vytvářela by tak základ virtuální laboratoře s možností přístupu studentů přes internet. ...
 • Detection of selected heavy metals and micronutrients in edible insect and their dependency on the feed using XRF spectrometry 

  Mlček, Jiří; Adámek, Martin; Adámková, Anna; Borkovcová, Marie; Bednářová, Martina; Skácel, Josef (HACCP Consulting, 2017-12-18)
  Edible insect can be a valuable source of nutrients, but also a potential source of heavy metals. Quick detection of over-limit heavy metals concentration could be a key to processing and quick distribution ...
 • Effect of different storage conditions on the microbiological characteristics of insect 

  Adámek, Martin; Mlček, Jiří; Adámková, Anna; Borkovcová, Marie; Bednářová, Martina (HACCP Consulting, 2018-03-21)
  When introducing a novelty food, its safety needs to be monitored. One of the safety aspects of human health is microbial contamination. In this work, microbiological parameters of long-term stored edible insect material ...
 • Electronic Nose In Edible Insects Area 

  Adámek, Martin; Adámková, Anna; Borkovcová, Marie; Mlček, Jiří; Bednářová, Martina; Kouřimská, Lenka; Skácel, Josef; Řezníček, Michal (HACCP Consulting, 2017-07-14)
  Edible insect is appraised by many cultures as delicious and nutritionally beneficial food. In western countries this commodity is not fully appreciated, and the worries about edible insect food safety prevail. Electronic ...
 • Elektrické a tepelné vlastnosti bezolovnatých pájených spojů 

  Jurásek, Matěj
  Tato práce je zamřena na problematiku pájení. V teoretické části popisuje základní požadavky na materiály a pájecí slitiny, které do tohoto procesu vstupují. Dále také faktory, které mají zásadní vliv na jakost spoje a ...
 • Elektrochemické senzorové pole 

  Šulc, Jakub
  V posledních letech mikroelektronické technologie výrazně zasáhly do oblasti senzorové techniky, zejména do oblasti elektrochemických senzorů. Tato práce se zabývá návrhem a následně konstrukcí tlustovrstvého amperometrického ...
 • The estimated possibilities of process monitoring in milk production by the simple thermodynamic sensors 

  Adámek, Martin; Adámková, Anna; Řezníček, Michal; Kouřimská, Lenka (Association HACCP Consultin, 2016-12-19)
  The characterization and monitoring of thermal processes in thermodynamic systems can be performed using the thermodynamic sensors (TDS). The basic idea of thermodynamic sensor is possible to use in many various applications ...
 • The importance of higher alcohols and esters for sensory evaluation of rheinriesling and chardonnay wine varieties 

  Valášek, Pavel; Mlček, Jiří; Adámková, Anna; Adámek, Martin (HACCP Consulting, 2018-09-28)
  For a consumer, one of the first characters for evaluation of wine is its scent. A pleasant aroma of wine associated with the subsequent taste experience can be remembered by the consumer for a long time and appreciated ...
 • Mikrokontrolerem řízený měřič vnitřního odporu kondenzátorů 

  Giemza, Michal
  Předkládána práce popisuje návrh a realizaci měřiče vnitřního odporu kondenzátorů. V první části je probrána teoretická otázka vnitřního odporu kondenzátoru a je vybrána vhodná měřící metoda. Druhá část se zabývá návrhem ...
 • Modification of working electrode surface with carbon nanotubes as an electrochemical sensor for estimation of melting points of DNA 

  Hubálek, Jaromír; Prášek, Jan; Húska, Dalibor; Adámek, Martin; Adam, Vojtěch; Trnková, Libuše; Kizek, René (Elsevier BV, 2009-09-06)
  Screen-printed with three electrode system was used in this study. A working electrode has been printed from carbon nanotubes based paste on silver layer modified with nano-patterned structures for the first case. In the ...
 • Možnosti pájení SMD součástek pomocí zařízení Fritsch 

  Juračka, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na technologii pájení v mikroelektronice. Popisuje podrobněji základní způsoby pájení a oprav v elektronice. Práce uvádí principy technologických zařízení pro hromadné pájení a užívaná opravárenská ...
 • Možnosti výroby šablon pomocí laseru na zařízení AUREL 300 

  Doležel, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi výroby opravárenských šablon pomocí trimovacího laseru AUREL 300. Úvodní část práce je zaměřená na základní popis tlustovrstvé technologie a možnosti využití laseru v této oblasti. ...
 • Multimediální učebnice mikroelektronických technologií 

  Černík, Pavel
  V této bakalářské práci jsou shrnuty technologické postupy používané při výrobě mikroelektronických obvodů. Pro snadnější pochopení postupů jsou přiložena videa, animace a obrázky těchto technologií. Učebnice je vytvořena ...
 • Návrh a realizace elektronických modulů 

  Matula, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá prepojovaním elektronických a mikroelektronických modulov s doskou plošného spoja (DPS). Prvá časť obsahuje definíciu modulu, termomechanického namáhania, rozbor základných materiálov, popis prepojenia ...
 • New Hydrodynamic Electrochemical Arrangement for Cadmium Ions Detection Using Thick-Film Chemical Sensor Electrodes 

  Prášek, Jan; Adámek, Martin; Hubálek, Jaromír; Adam, Vojtěch; Trnková, Libuše; Kizek, René (MDPI, 2006-11-06)
  Miniaturization and integration of chemical devices into modules that are dimensionally comparable with electronic chips (Lab on Chip) is nowadays developing worldwide. The aim of our work was to suggest and optimize the ...
 • Nutritional Potential of Selected Insect Species Reared on the Island of Sumatra 

  Adámková, Anna; Mlček, Jiří; Kouřimská, Lenka; Borkovcová, Marie; Adámek, Martin; Bednářová, Martina; Krajsa, Jan (MDPI, 2017-05-12)
  Inhabitants of the Indonesian island of Sumatra are faced with the problem of insufficient food supplies and the consequent risk of undernourishment and health issues. Edible insects as a traditional and readily available ...
 • Optimalizace elektrodového systému tlustovrstvého elektrochemického senzoru 

  Cupal, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá optimalizací elektrod tlustovrstvých senzorů. Cílem práce je zjistit, jak geometrické velikosti a tvary elektrod ovlivňují výstupní proudovou odezvu. Technologie a použitá elektrochemická analytická ...