Now showing items 1-2 of 2

  • Metody extrakce charakteristických rysů obličeje 

    Adamček, Ľubomír
    Tvár je dlhodobo jedna z najatraktívnejších dostupných biometrií človeka pre jej ľahké a pohodlné nasnímanie. Využitie je široké - od bezpečnosti, cez monitorovanie až po zábavný priemysel. Táto práca predstavuje doménu ...
  • Návrh a tvorba multiplatformní mobilní aplikace 

    Adamček, Ľubomír
    Fragmentácia trhu operačnými systémami už niekoľko dekád komplikuje a predražuje vytváranie nových aplikácií. Jednotný vývoj pre viacero platforiem šetrí nielen čas a náklady, ale tiež umožňuje osloviť niekoľkonásobne ...