Now showing items 1-2 of 2

  • Metody extrakce informací 

    Adamček, Adam
    Cílem procesu extrakce informací je získání relačních dat z textu psaného přirozeným jazykem na další jednodušší zpracování výpočetní technikou. Oblast využití takto získaných informací je široká - od sumarizace textů, ...
  • Vyhledávání cesty ve vektorových datech projektu OpenStreetMap 

    Adamček, Adam
    Vyhledávače cest patří mezi služby, které v dnešní době lidé často využívají při plánování přejezdu neznámým územím. Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která bude schopna ve volně dostupných mapových ...