Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku 

    Brázdová, Andrea
    Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Ptáček – velkoobchod, a.s. v letech 2010-2014 za použití vybraných metod finanční analýzy. První část práce popisuje teoretická východiska, která jsou ...