Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh a realizace audio zesilovače ve třídě D řízeného mikrokontrolérem 

  Dobesch, Aleš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a zkonstruovat zesilovač malých rozměrů pracující ve třídě D s využitím moderních integrovaných obvodů. Dále tento zesilovač doplnit o ovládací software a změřit jeho parametry. Práce ...
 • Programové vybavení gamaspektrometru 

  Adamec, Filip
  Tato práce se zabývá návrhem, implementací menu a komunikace s nadřazeným systémem pro gama spektrometr. V první části dokumentu jsou popsány základní principy měření spektra gama záření a jeho zpracování. V druhé části ...
 • Sběr a přenos meteorologických dat 

  Holínek, Pavel
  Práce pojednává o sběru a prezentaci meteorologických dat. Pro získání dat byla použita digitální i analogová čidla, která zpracovává mikrokontrolér ATmega16. Stanice má 2 moduly. První je určený pro monitorování vnitřních ...
 • Vývoj sériových komunikačních periferií pomocí FPGA 

  Štraus, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na dvě periferie. První vytváří ze vstupních paralelních dat výstupní sériový signál podle standardu UART. Tento sériový signál je tvořen start bitem, datovými bity, paritou a stop bitem. Počet ...