Now showing items 1-5 of 5

 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Adamec, Karel
  Lokalita leží na hranici dvou různých světů, a to v každém slova smyslu. Na jižní straně se rozkládá panelové sídliště, kterému dominuje bytový objekt o osmi nadzemních podlažích. Celé sídliště má klasický „panelákový“ ...
 • Místo ve středu města? Brno – Zelný trh 

  Adamec, Karel
  Návrh řeší stavbu městských polyfunkčních domů v místě bývalé tržnice na Zelném trhu v Brně. Koncept vychází z charakteru místa, tedy drobné parcelace a sledování historické půdorysné stopy, uzavírající prostor náměstí a ...
 • Motivace zaměstnanců ve firmě Wisconsin Engineering 

  Přichystalová, Šárka
  Diplomová práce analyzuje motivaci pracovníků a následně doporučuje návrhy pro tvorbu uceleného motivačního programu ve výrobní firmě Wisconsin Engineering CZ s.r.o. V první části jsou nejdříve shrnuty dosavadní teoretické ...
 • Personální politika v dopravním podniku 

  Coufalová, Veronika
  Diplomová práce je zaměřena na zlepšení personálního řízení ve firmě PESTAN. Nejprve jsou popsány teoretické poznatky týkající se personální práce v malých a středních firmách, které byly zpracovány na základě odborné ...
 • Stanovení tržní hodnoty podniku 

  Adamec, Karel
  Diplomová práce se zaměřuje na oblast oceňování podniku, konkrétně na tržní ocenění v podmínkách České republiky. Praktická část této práce je zaměřena na stanovení tržní hodnoty společnosti Lignis s.r.o.