Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizované nastavení regulátoru pohonu 

    Adamec, Matúš
    Táto práca sa zaoberá automatizovaným nastavením regulátoru pohonu. K splneniu tohto cieľu je potrebná identifikácia systému. Preto na začiatku tejto práce je popísaná problematika identifikácie. Z množstva popísaných metód ...
  • Stanovení času snímání kamer 

    Adamec, Matúš
    Táto bakalárska práca popisuje postup vytvorenia metodiky pre stanovenie poradia a vzá- jomných časových relácii snímkou získavaných z viacerých kamier. Táto metodika rieši danú úlohu tým, že určí uhol natočenia rotujúceho ...