Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

    Adamec, Václav
    Diplomová práce se zabývá využitím moderních metod analýz a modelování pro výběr optimálního dodavatele. V práci je využito teorie fuzzy logiky. Základem práce je vytvoření nástroje, který pomůže vybrat nejvhodnějšího ...
  • Použití statistických metod pro sledování stavu zásob obchodu 

    Adamec, Václav
    Bakalářská práce ve své teoretické části shrnuje pomocí dostupné literatury základní informace o možnostech skladování stavu zásob podniků a jejich sledování. Je zaměřena především na charakteristiku časových řad, regresní ...