Now showing items 1-16 of 16

 • Brno Komárov - centrum - urbanistická studie 

  Kilnarová, Pavla
  Z průzkumu, které provedlo moje náměstí vyplývá, že v Brně existují čtvrti, které nemají své centrum v podobě náměstí. Nebo je kvalita daného prostoru velmi nízká. Práce se zabývá hledáním společných znaků, a možností, jak ...
 • Možnosti zahradnické produkce v urbánních ladech a veřejných prostorách postindustriálního města 

  Adamková, Jana
  Obraz postindustriálneho mesta tvorí základná osnova verejných priestranstiev (ulice, námestia, parky, nábrežia) spoločne so širokým spektrom ďalších, často nedostatočne využitých verejných a poloverejných priestorov, ako ...
 • Nábřeží Dunaje v Bratislavě 

  Krajčiová, Petra
  Nábrežie Dunaja v Bratislave je urbanisticko- architektonický projekt, ktorý sa zaoberá problematikou nábrežia najbližšie k centrum mesta. Riešené územie medzi Mostom SNP a Starým mostom je rozdelené do troch území. Každé ...
 • Nábřeží Dunaje v Bratislavě 

  Krivdová, Nikoleta
  Témou diplomovej práce je urbanisticko-architektonická štúdia časti nábrežia medzi Starým mostom a Mostom SNP. Územie je rozdelene na tri lokality (Námestie Ľ. Štúra, Šafárikovo námestie a Tyršovo nábrežie) a analyticky ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Krátka, Barbora
  Obytný súbor , ktorý je navrhnutý s úmyslom vytvorenia poloverejného a verejného priestranstva. Jednotlivé bytové domy sú spojene spoločnou plochou , ktorá tvorí verejné priestranstvo , ale zároveň majú bytové domy aj ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Lichtnerová, Eliška
  Územie, pojednávané je situované na okraji mesta Brna, Brno –Komín. V súčasnom čase má status mestskej časti, ktorá sa nachádza severozápadne od mesta Brna. Napriek svojej blízkej polohe k centru mesta si ráz pôvodného ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Marková, Kamila
  Na parcele je navržen soubor rodinných domů. Řešené území se nachází na ulici Pastviny v městské části Brno – Komín. Ze západu a z jihu je prostor uzavřen skupinou řadových domů, v severní části je umístěno několik samostatně ...
 • Poľnohospodárstvo v mestskom prostredí a jeho historický vývoj 

  Adamková, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Urban agriculture has been an indisputable part of cities during history. It is an important subject to improve sustainability of cities, improve the food security and reduce urban poverty. Understanding the evolution of ...
 • Ponava – potenciál rozvoje území 

  Holý, Martin
  Problém - Ponava je území s poměrně rozsáhlými plochami brownfields. Ponava by mělo být území s jasně definovanou strukturou bloků, smíšenými funkcemi, vysokým podílem bydlení a celkovým městským charakterem. Území řešené ...
 • Ponava – potenciál rozvoje území 

  Kouřil, Vojtěch
  Cílem této práce je začlenění území do struktury města, oživení Ponavy a prezentace tohoto území jako místa vhodného pro bydlení, práci i trávení volného času.
 • Potenciál záhrad a produkčných plôch v súčasnom meste 

  Adamková, Jana (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
  Green areas were an integral part of cities throughout the history. Productive garden, which represents an archetypal symbol of human livelihoods and connection between man and earth, has been disappearing from the urban ...
 • Potenciál zelene a krajinných prvkov vo verejnom priestore v kontexte udržateľného rozvoja mestského prostredia 

  Adamková, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Urban development is a dynamic process which should react to the needs of society. In the context of economic, demographic and social changes in post-industrial city is emerging the need for new approaches to planning ...
 • POUTNÍ TRADICE NA BROUMOVSKU 

  Kubát, Jan
  Nalezení smyslu architektury v kraji Broumovska. A obnovení poutních tradic tamtéž.
 • Súčasné problémy verejných priestorov postindustriálneho mesta 

  Adamková, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
  Public spaces perform a wide spectrum of tasks in cities, which can be classified as physical, ecological, psychological, social, political, economic, symbolic and aesthetic. Taking into account that the city is made up ...
 • ŠAFOV – OBNOVA OBCE V POHRANIČÍ 

  Ličmanová, Eva
  Diplomová práce se zabývá obcí Šafov, nacházející se u hranic s Rakouskem. Obec má pohnutou historii, dnes je vlastně desetinásobně menší než v době jejího největšího rozkvětu. V obci bývala židovská čtvrť. Po židovském ...
 • Veřejná prostranství města Brna - teoretická práce 

  Lelkes, Ivana
  Diplomová práca sa venuje problematike verejných priestrastiev vnútorného mesta Brna. Tieto priestory majú výborné predpoklady pre to, aby sa stali atraktívnymi miestami spríjemňujúcimi každodenné užívanie a umožňujúcimi ...