Now showing items 1-2 of 2

  • Konsolidace účetní závěrky 

    Kurek, Mario
    Diplomová práce se zabývá problematikou konsolidace účetní závěrky. Práce je členěna na dvě části. První část je zaměřena na sestavení konsolidované účetní závěrky za českou část skupiny podniků. Druhá část se zabývá ...
  • Parní turbina rychloběžná 

    Albrecht, Jan
    Předkládaná diplomová práce je zaměřena na konstrukci rychloběžné parní turbíny pro parametry spalovny komunálního odpadu v Brně. V úvodní části diplomové práce je krátce shrnut historický vývoj, transformační proces a ...