Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza obsahových a grafických chyb kartografických děl 

  Chalupková, Klára
  Záměrem diplomové práce je analýza chyb a omylů v analogových a digitálních kartografických dílech. První část práce se zabývá chybami a omyly, které se nejčastěji v kartografických dílech dělají. Ve druhé části je samotná ...
 • Mapová dokumentace historického vývoje obce Němšová 

  Zajacová, Terézia
  Obsahom bakalárskej práce je analýza mapových podkladov mesta Nemšová. Bakalárska práca podrobne popisuje mapové podklady a ich obsah, ktorý je vhodný pre hodnotenie historického vývoja mesta. Dostupné mapové podklady ...
 • Originální kartografická díla v prostředí Internetu 

  Magda, Jakub
  Cieľom tejto bakalárskej práce je nájsť a zhodnotiť národné a svetové topografické a tematické kartografické diela v prostredí internetu. V začiatku práce je oboznámenie s pojmom kartografia a rozoberanie samotnej tematickej ...
 • Porovnání kartografických znaků užívaných v účelových mapách 

  Andělová, Pavla
  Diplomová práce se zabývá porovnáním kartografických znaků užívaných v účelových mapách velkého měřítka. Účelem porovnání je zhodnocení jednotnosti aktuálně používaných kartografických znaků a vytvoření výukové databáze ...
 • Vytvoření panelu úloh v programu MicroStation pro vektorizaci topografické mapy 

  Zvonek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou panelu úloh v programu MicroStation Powerdraft V8i, který lze využít v zásadě pro jakoukoliv vektorizaci nebo zákres skutečného stavu. Práce obsahuje i podrobný návod pro vytvoření ...
 • Zaměření skutečného stavu brněnského velodromu - jižní část 

  Ďuriš, Samuel
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zameranie skutočného stavu, teda polohopisu a výškopisu, južnej časti brněnského velodromu s následným spracovaním do formy účelovej mapy. Výsledná mapa je vyhotovená v mierke 1:250, v ...
 • Zaměření účelové mapy Sadu Svobody ve Zlíně 

  Venený, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá tachymetrickým zaměřením a vyhotovením účelové mapy pro lokalitu sadu Svobody ve Zlíně. V první části jsou popsány práce přípravné a následně měřické práce v terénu. Druhá část popisuje ...