Now showing items 1-2 of 2

  • Stavba a kontrola 5ti osých frézovacích strojů 

    Anderle, Milan
    Táto bakalárska práca sa zaoberá rešeršou stavby a kontroly päťosových CNC obrábacích strojov. Popísané sú tu i najmodernejšie metódy merania geometrickej presnosti a kompenzácie geometrických a volumetrických chýb. Medzi ...
  • Vývoj modelu kalcinace pro ANSYS Fluent 

    Anderle, Milan
    Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť model dekarbonizácie vápenca, implementovať ho do CFD nástroja ANSYS Fluent a otestovať na modeli skutočného reaktoru. Žiadaný model vychádzal z predpokladov pre Shrinking Core Model ...