Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingová strategie 

    Andrýsková, Hana
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro státní podnik Povodí Moravy, s. p. Obsahuje zjištění současného stavu marketingové strategie a návrhy na možná zlepšení, která povedou k získání nových ...