Now showing items 1-20 of 39

 • Aplikace pro ukládání a zpracování provozních dat 

  Hůlka, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu aplikace pro ukládání a zpracování provozních dat. Hlavním cílem je vyvinout aplikaci, která získá data z měřicího přístroje přes sériový port, automaticky je zpracuje a uloží do ...
 • Databázové řešení pro ukládání měřených dat 

  Holeček, Ivan
  Diplomová práce je zaměřena na zpracování databázového řešení pro ukládání měřených dat. Teoreticky rozebírá databázový dotazovací jazyk a systém řízení báze dat Microsoft SQL Server 2017. Dále teoreticky rozebírá programovací ...
 • Dálkově řízený podvodní robot 

  Petrjanoš, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dálkově řízeného podvodního robota použitelného k inspekční a servisní činnosti. V úvodu práce je nastíněn historický vývoj podvodních servisních robotů a jejich rozdělení. Dále se ...
 • Implementace prezentačního zařízení s Raspberry Pi 

  Beránek, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a následnou implementací prezentačního zařízení založeného na platformě Raspberry Pi s využitím svobodného softwaru. Teoretická část práce je věnována analýze komerčních řešení, specifikaci požadavků, ...
 • Implementace strojového vidění pro řízení paralelního mechanismu 

  Zábrša, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou paralelních robotu a je hlavně zaměřena na problematiku speciálního druhu delta robotu paralelního robotu – delta robotu. Bakalářská práce popisuje historii paralelních robotů, ...
 • Metody rozpoznávání objektů snímaných kamerou pro účely robotické manipulace 

  Dalecký, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem detekce nahodile umístěných neorientovaných objektů pro účely robotické manipulace. Hlavním cílem první části této práce je, seznámit se se základními metodami zpracování obrazu. ...
 • Možnosti použití Raspberry Pi pro domácí automatizaci 

  Pilch, Tomasz
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití Raspberry Pi pro domácí automatizaci a pro automatizaci obecně. Hlavním cílem práce bylo seznámit se s počítačem Raspberry Pi, sepsat přehlednou rešerši využití spolu s ...
 • Návrh a realizace aplikace pro zpracování měřených dat z motorového standu 

  Blahút, Jozef
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vývojom desktopovej aplikácie pre spracovanie meraných dát zo standu leteckých motorov. Jej hlavným cieľom je zjednodušiť spracovávanie nameraných údajov, ich vyhodnotenie a vzájomné ...
 • Návrh a realizace databáze informačního systému pro zpracování rizik obráběcích strojů 

  Švoma, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a realizací databázové struktury informačního systému, který je primárně určen pro zpracování rizik obráběcích strojů. Diplomová práce obsahuje rešeršní část, která obsahuje ...
 • Návrh a realizace jednotek modulárního přístupového systému 

  Foltýn, Petr
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a realizací jednotek modulárního přístupového a docházkového systému. Je zaměřena na tvorbu software jednotek modulárního systému a jeho funkci, a to na základě zadaných parametrů.
 • Návrh a realizace nejnižší vrstvy řízení čtyřnohého kráčivého robotu 

  Olša, Petr
  Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace nejnižší vrstvy řízení kráčivého robotu. Realizace nejnižší vrstvy řízení obsahuje: •zavedení souřadných systémů •řešení inverzní úlohy kinematiky robotu •vytvoření simulačního ...
 • Návrh a realizace vícekanálového měření teploty pomocí mikrořadiče 

  Sobotka, Tomáš
  Návrh měřicí jednotky schopné pracovat s maximálně osmi teplotními senzory na jedné sběrnici pri využití jejich adresného sériového čísla a vytvoření aplikace pro komunikaci s jednotkou.
 • Návrh absolutních snímačů polohy s Hallovými sondami 

  Pikula, Jiří
  Práce se zabývá možností použití lineárních Hallových snímačů vyráběných jako integrované obvody pro konstrukci absolutních snímačů polohy a natočení. Hallovy snímače ve spojení s permanentními magnety umožňují rozměrově ...
 • Návrh cenově dostupné autonomní váhy 

  Peňák, Vlastimil
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a konstrukcí cenově dostupné autonomní váhy, která bude zapracována do celkové koncepce vážení měřeného prvku. Váha bude schopna zobrazit uživateli informaci o aktuální hmotnosti a teplotě.
 • Návrh konstrukce a řízení manipulátoru pro laboratorní měření teplotního pole 

  Čepička, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce a řízení jednoduchého manipulátoru pro měření teplotního pole. Jejím cílem je navrhnout model manipulátoru, vytvořit řídící software a simulačně jej ověřit. V práci je popsán ...
 • Návrh polohovacího zařízení malé kamery 

  Magyerka, Ladislav
  Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť zariadenie na polohovanie malej kamery. Prvá kapitola je zameraná na prehľad súčasných dostupných zariadení a popis hlavných použitých prvkov pri návrhu. V ďalších kapitolách sa ...
 • Návrh přístroje pro analýzu vzniku a šíření trhlin 

  Šubrt, Stanislav
  Předmětem této práce je proniknutí do oblasti nedestruktivního testování pomocí potenciálových metod, které se v současné době staly standardem jak při zátěžových a únavových zkouškách, tak i v průmyslovém nasazení. Umožňují ...
 • Návrh řídicího systému domácího zavlažování se Siemens LOGO! 

  Michl, Antonín
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout řídicí systém domácího zavlažování, jeho jednotlivé komponenty a implementovat jej na Siemens LOGO!. Byla provedena volba jednotlivých komponent a byl vytvořen řídicí program. Návrh ...
 • Návrh řídicího systému pásového dopravníku 

  Lauko, Matúš
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom riadiacej aplikácie pásového dopravníka. Riadiaca aplikácia je navrhnutá a vytvorená v prostredí LabVIEW. Aplikácia využíva strojové videnie na získanie informácií o stave dopravníka ...
 • Návrh řídicího systému robotického manipulátoru 

  Křivánek, Štěpán
  Cílem práce je navrhnout a zrealizovat software pro řízení koncového efektoru plošného robotického manipulátoru Mini-swing. Úvod práce je zaměřen na obecný popis řešené problematiky. V rešeršní části je zmíněno dělení ...