Now showing items 1-2 of 2

  • Aproximativní techniky pro Markovovy modely 

    Andriushchenko, Roman
    Předkládaná práce je zaměřena na popis aproximativních technik pro analýzu Markovských řetězců, konkrétně na metody založené na agregaci nebo ořezávání stavového prostoru. Na začátku je představen postup umožňující aplikaci ...
  • Computer-Aided Synthesis of Probabilistic Models 

    Andriushchenko, Roman
    Předkládaná práce se zabývá problémem automatizované syntézy pravděpodobnostních systémů: máme-li rodinu Markovských řetězců, jak lze efektivně identifikovat ten který odpovídá zadané specifikaci? Takové rodiny často ...