Now showing items 1-15 of 15

 • Aerosolové a mikrobiální mikroklima čistých prostorů 

  Stojanová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá problematikou vnitřního mikroklima čistých prostorů. Experimentální část se zaměřuje na aerosolové a mikrobiální mikroklima. Na různých operačních a zákrokových sálech byla provedena měření a z ...
 • Akustické mikroklima nevýrobních objektů 

  Jelínek, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na působení akustického mikroklima v nevýrobních objektech na člověka. V rámci zpracování tématu byla provedena měření hladin akustického tlaku v skutečných objektech a zpracovány protokoly ...
 • Filtrace vzduchu v systémech vzduchotechniky 

  Viktorin, Michal
  Diplomová práce je rozdělena do tří částí, analýzy tématu a zvolené metody řešení, aplikace tématu na zadané budově a experimentálního řešení a zpracování výsledků První část je teoretická. Je o filtraci vzduchu z hlediska ...
 • Posouzení chladícího a topného faktoru reálného TČ 

  Tupcová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá problematikou náhrady neekologického chladiva R22 dle požadavků příslušných právních předpisů a následného vlivu této náhrady na účinnosti klimatizačních systémů. Teoretická část je zaměřena na ...
 • Teplovzdušné vytápění výstavního prostoru autosalonu 

  Bajza, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro výstavní prostor autosalonu a prostory nezbytně nutné k zajištění provozu. Zařízení je navrženo aby splňovalo provozní, funkční a hygienické požadavky ...
 • Variantní řešení rekonstrukce systémů vzduchotechniky prostoru laboratoří 

  Faltys, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením dvou variant rekonstrukce systému vzduchotechniky pro polovinu 3.NP v laboratorní budově společnosti BioVendor – Laboratorní medicína a.s. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo ...
 • Vzduchotechnika bazénových hal 

  Bobrovský, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku větrání bazénových hal. Popisuje zásady návrhu vzduchotechnického zařízení pro bazénové haly a rizika spojená s provozem. Uvádí varianty řešení větrání s výhodami a nevýhodami ...
 • Vzduchotechnika bazénu 

  Bachmayer, Milan
  Tématem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnického zařízení obsluhující bazénovou halu v Brně. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo veškeré požadavky na interní mikroklima. Úkolem vzduchotechnického zařízení je ...
 • Vzduchotechnika jednotky intenzívnej starostlivosti popálenín 

  Fábian, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vzduchotechnického zariadenia obsluhujúce priestory jednotky intenzívnej starostlivosti a priestory k nej prislúchajúce. Zariadenie splňuje hygienické, prevádzkové a funkčné podmienky ...
 • Vzduchotechnika mateřské školy 

  Havlátová, Kristýna
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh vzduchotechnického systému pro dvoupodlažní mateřskou školu. Návrh je proveden v souladu s hygienickými, funkčními a provozními požadavky na vnitřní mikroklima objektu. Vzduchotechnické ...
 • Vzduchotechnika operačních sálů 

  Stojanová, Barbora
  Cílem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnických systémů na operačních sálech a prostorách, které jsou nezbytně nutné k zajištění provozu těchto sálů. Navržené zařízení splňuje příslušné normy a hy-gienické, provozní ...
 • Vzduchotechnika operačních sálů 

  Znebejánek, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnického zařízení operačních sálů, skládajícího se ze tří vzduchotechnických jednotek. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo hygienické, provozní a funkční požadavky na ...
 • Vzduchotechnika panelových domů 

  Frič, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou větrání panelových domů. Poukazuje na problémy, které nastávají v souvislosti s renovací panelových domů. Dále je v této práci poukázáno na nevhodně volená řešení, která dané problémy ...
 • Vzduchotechnika restaurace 

  Zaoralová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro restauraci. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo hygienické, provozní a funkční požadavky na vnitřní mikroklima. Úkolem tohoto zařízení je doprava ...
 • Vzduchotechnika sanatoria 

  Batelka, Václav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro sanatorium v obci Liptál. Objekt slouží pro rehabilitaci osob po léčbě Alzheimerovy choroby. Hlavními úkoly je zajištění požadované výměny čerstvého vzduchu ...