Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský plán pro založení mikropodniku - řeznictví 

    Pittová, Michaela
    Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru, jehož předmětem je založení firmy Řeznictví Pitta, která se zabývá prodejem masných výrobků a lahůdek se zahraničním sortimentem a výběrem odrůdových vín. ...
  • Zhodnocení ekonomické výkonnosti podniku pomocí časových řad 

    Urban, Karel
    Předmětem bakalářské práce je analýza vybraných ekonomických ukazatelů společnosti VIMPEX s.r.o. pomocí statistických metod. Úvodní část práce se zabývá teoretickými poznatky, pomocí nichž dochází k zobrazení současné ...