Now showing items 1-20 of 47

 • Aplikace v OS Android pro Tiny6410 SDK 

  Arm, Jakub
  Tato práce se zabývá vlastnostmi populárního operačního systému Android nainstalovaného na vývojovém kitu Tiny6410 rodiny FriendlyARM. Operační systém i vývojový kit jsou koncipovány pro nasazení v uživatelských multimediálních ...
 • The Asset Administration Shell of Operator in the Platform of Industry 4.0 

  Marcoň, Petr; Zezulka, František; Arm, Jakub; Benešl, Tomáš; Veselý, Ivo; Bradáč, Zdeněk; Diedrich, Christian; Schröder, Tizian; Belyaev, Alexander (IEEE, 2018-12-05)
  We discuss the Asset Administration Shell (AAS) concept of Industry 4.0 (I4.0), characterizing the current status of industrial automation and outlining the advantages of more deeply digitized manufacturing where the AAS ...
 • Automatické generování PLC programu pomocí TIA Portal Openness 

  Janeček, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickým generováním PLC programu s vizualizací pro model "Kuličky" pomoci TIA Portal Openness. Pro tento účel byla napsána desktopová aplikace TIAOpennessGenerator" v programovacím ...
 • Automatické generování PLC programů pro modely jeřábů pomocí TIA Portal Openness 

  Slanina, Václav
  Tato práce se zabývá TIA Portal Openness, jeho možnostmi z hlediska automatizace generování programů pro PLC, kompilace programu a správy jednotlivých zařízení. Zaměří se na jeho základní vlastnosti, jako konfigurace ...
 • Automatizace řízení aeroponického systému 

  Šimek, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou aeroponických systémů a jejich automatizace. Mezi hlavní prekvizity navrženého systému patří automatická regulace pH a EC pěstebního roztoku, která bude docílena dávkováním hnojiv a ...
 • Bezdrátová měření pro diagnostiku v dopravě 

  Tylich, Ladislav
  Cílem tohoto projektu je seznámit se se standardy bezdrátových sítí na krátké vzdálenosti a vytvoření přehledu dostupných rádií v pásmu (300-1000)MHz a jejich srovnání. K vybranému rádiovému modulu je vytvořena programová ...
 • Bezdrátový diagnostický systém pro dopravu 

  Homzová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro bezdrátové měření tlaku v pneumatikách. V rámci této práce byl vytvořen návrh řešení za použití rádiových modulů RFM22b, senzoru tlaku SP100-12A a kitu FRDM-KL46Z. Funkčnost ...
 • Centrální stanice chytré domácnosti - SmartFlat 

  Chudík, Vladimír
  Táto diplomová práca obsahuje popis a riešenie systému na ovládanie chytrej domácnosti SmartFlat. V prvej časti práce sa nachádza rozbor problematiky, uvedenie najčastejšich prevedení centrálnych jednotiek a niektorých ...
 • Datalogger pro stavební konstrukce 

  Štábl, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací jednoúčelového autonomního zařízení pro sběr dat. V práci jsou uvedeny postupy, kterými se k návrhu přistupuje. Výběr senzorů vyhovujících úloze, pro kterou je určen. Pohled na ...
 • Datalogger s rozhraním Ethernet 

  Orávik, Tomáš
  Práca sa zaoberá návrhom dataloggeru s ethernetovým rozhraním riadeného pomocou Raspberry Pi 2. Datalogger je vybavený ôsmimi digitálnymi vstupmi a tromi analógovými vstupmi. Umožňuje ukladanie nameraných dát do databázy ...
 • Garážový řídicí systém se vzdáleným dohledem 

  Urban, Jakub
  Tato bakalářská práce se věnuje garážovému řídicímu systému se vzdáleným dohledem. První část je teoretická, věnuje se automatizačním prvkům garáže. V další části se věnuji výběru vhodné platformy a způsoby programování. ...
 • HMI aplikace pro PLC 

  Kořínek, Josef
  Cílem této práce je vytvořit rozhraní člověk-stroj. V teoretické části se práce zabývá pravidly a doporučeními pro návrh vysoce výkonného HMI. Dále vyhledáním vhodných hardwarových prostředků v podobě jednodeskových počítačů ...
 • HMI aplikace v prostředí Android komunikující pomocí OPC UA 

  Hurník, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá realizací připojení laboratorního modelu Vrtačka, vytvořením vzorové úlohy pro tento model a následně vytvoření HMI aplikace pro android. Teoretická část popisuje komunikační standart OPC ...
 • HMI pro BECKHOFF TWINCAT 3 

  Balga, Ondřej
  Tato práce se věnuje vytvoření HMI v programovacím jazyce C# pro BECKHOFF TWINCAT 3. V teoretické části se práce zaměřuje na popsání .NET frameworku, WPF, MVVM, Prism a softwarových prostředků, které jsou v práci použity. ...
 • Is Information On Secure Hard Disk Drive Only Yours? 

  Arm, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper focuses on security of information saved on hard disk drives using encryption. The posibilities of information protection are outlined. Security of using AES cipher algorithm is discussed and some possible attacks ...
 • Makra VBS pro TIA portal V12 použitelná pro panely COMFORT resp. RT 

  Benešl, Tomáš
  Cílem práce je vytvořit VBS makra pro práci s databázemi, kterými bude možné spravo- vat telefonní seznam a SMS zprávy a pomocí GSM modulu zprávy přijímat a odesílat. Vytvořit skripty pro operace s alarmy - nastavení a ...
 • Měření výpočetního výkonu PLC PFC200 

  Majchrák, František
  V práci sa analyzujú možnosti merania výpočetného výkonu PLC PFC200 od firmy WAGO. Prvú časť práce venujem priblíženiu funkčnosti automatu, jeho využitiu, jednotlivým možnostiam programovania, zoznamujem sa s implementáciou ...
 • Modernizace ovládání vulkanizačního lisu 

  Sáblík, Patrik
  Tato práce se zabývá návrhem ovládacího systému pro modernizaci ovládání vulkanizačního lisu s využitím řízení pomocí PLC od firmy Teco a.s. První část práce popisuje jednotlivé požadavky a funkce vulkanizačního lisu. Je ...
 • Monitor pro Wireless M-Bus 

  Baštán, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem bateriově napájeného zařízení pro monitorování a záznam komunikace Wireless M-BUS. Práce popisuje jak komunikační protokol M-BUS, a na něj navazující bezdrátový komunikační protokol Wireless M-BUS, ...
 • Návrh a vytvoření aplikace pro ovládání hmotnostních detektorů netěsností Agilent 

  Maixner, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá studií problematiky netěsnosti v průmyslu a využitím hmotnostních detektorů firmy Agilent k její detekci. Na základě provedených studií bylo navrženo hardwarové a softwarové řešení pro připojení ...