Now showing items 1-2 of 2

  • Systémy průmyslového vidění a snímání 3D obrazu 

    Arnošt, David
    Diplomová práce určuje základní pojmy v oblasti strojového vidění. Popisuje používané kamerové systémy a možnosti snímání 2D a 3D obrazu. Praktická část se zabývá konstrukcí snímacího pracoviště tvořeného lineární osou, ...
  • Tankové spalovací motory od historie až po současnost 

    Arnošt, David
    Tato práce uvádí přehled použitých motorů v nejznámějších tancích od začátku jejich výroby až po současnost. V první části se zabývám druhy používaných pohonných jednotek, jejich rozdílů a specifik oproti běžnému motoru. ...