Now showing items 1-4 of 4

 • Příprava akrylátových kopolymerů emulzní polymerací 

  Arvai, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá přípravou akrylátových kopolymerů technikou emulzní polymerace. V rámci práce byly připraveny 2 sady vzorků kopolymerů n-BA/MMA a 2 EHA/MMA. Na vzorku ze sady n-BA/MMA byl dále zkoumán vliv ...
 • Technologická optimalizace čtvrtprovozní výroby PP-g-IAH 

  Arvai, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací čtvrtprovozní výroby polypropylenu roubovaného anhydridem kyseliny itakonové. Teoretická část popisuje dosavadní poznatky z radikálového roubování polyolefinů s důrazem na různé ...
 • Technologie emulzní polymerace 

  Chadima, David
  Diplomová práce se zabývá vlivem technologických parametrů na emulzní kopolymeraci methylmethakrylátu s n butylakrylátem. Teoretická část je zaměřena na vliv teploty, koncentrace iniciátoru, koncentrace emulgátoru, vliv ...
 • Testování emulgátorů pro kopolymeraci akrylátových monomerů 

  Novotný, Igor
  Bakalářská práce se zabývá testováním vlivu emulgátorů na kopolymeraci akrylátových monomerů methylmethakrylátu s butylakrylátem emulzní technikou. Zkoumán byl vliv koncentrace použitého emulgátoru na rychlost kopolymerace ...