Now showing items 1-6 of 6

 •  Investiční výstavba realizovaná v rámci regionálního rozvoje 

  Kujawa, Marek
  Cílem této bakalářské práce je charakteristika kohezní politiky Evropské unie a České Republiky. V teoretické částí jsou popsány dějiny Evropské unie, její základní informace, a také historie vývoje strukturální politiky. ...
 • Modelování návrhu stavebního díla 

  Boháčová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá vytvořením modelu stavebního díla. Model bude obsahovat technické, cenové a nákladové informace o stavebním objektu. Modelovým objektem je rodinný dům. Práce je složena z teoretické části, která ...
 • Mzdy a ceny ve stavebnictví 

  Massabni, Raghid
  Cílem mé diplomové práce s názvem Mzdy a ceny ve stavebnictví je představit způsoby odměňování, druhy mezd a postup výpočtu, a také představit druhy a formy cen i postupy při tvorbě ceny stavebního díla. Diplomová práce ...
 • Rozdíl mezi předběžnou a výslednou cenou stavební zakázky 

  Zatloukal, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání předběžné ceny rekonstrukce stavebního objektu a výsledné ceny po jejím dokončení. V teoretické části se zabývám veřejnými zakázkami, tvorbou cen a podobou rozpočtů. V praktické ...
 • Závislost ceny a lhůty výstavby vybraného stavebního objektu na použité technologii 

  Jandová, Renáta
  Diplomová práce se zabývá závislostí ceny se lhůtou vybraného stavebního objektu, konkrétně silničního mostu na použité technologii. Porovnány jsou tři technologie výstavby nosné konstrukce mostu. První dvě technologie ...
 • Životní cyklus vybraného stavebního díla 

  Smečková, Veronika
  V této diplomové práci je hlavním cílem zjistit cenu vybraného stavebního díla v průběhu jeho životního cyklu a zhodnotit provozní náklady. Jako zvolený objekt je rodinný řadový dům postaven v roce 1982 jako stavbu typu ...