Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh postupu zavedení systému řízení jakosti v podniku 

    Audová, Petra
    Bakalářská práce se zabývá analytickým rozborem firemních zásad řízení projektové činnosti a z toho vyplývajícím podnikatelským záměrem „Návrh postupu zavedení systému řízení jakosti v podniku.“ Obsahuje odhad personálního ...
  • Podnikatelský záměr rozvoje podniku 

    Audová, Petra
    Diplomová práce se zabývá nezbytnými kroky, které jsou nutné pro přípravu společnosti na vstup strategického partnera. Výstupem analytické části práce je SWOT analýza společnosti a jejího oborového okolí. Na základě ...