Now showing items 1-1 of 1

  • Dědeček 

    Auerová, Veronika
    Ve své bakalářské práci zpodobňuji svého dědu, prostřednictvím sochy v životní velikosti. Hlavní důraz kladu na povrchové zpracování sochy, kdy za pomocí fotografií imituji proces texturování, který obvykle probíhá ve ...