Now showing items 1-7 of 7

 • Koncepční návrh rukavice pro virtuální realitu 

  Kožík, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa venuje oblasti ovládania virtuálnej reality rukavicami so zapojením hmatového vnemu. Takto vytvorený ovládací prvok umožní uživateľovi lepšie odhalovať chyby v prototypovej časti konštrukčných projektov.
 • Měření deformací komponent motocyklů 

  Augste, Jan
  Diplomová práce se dle zadání zabývá návrhem technického řešení měření komponent motocyklů. Po technické úvaze bylo měření pomocí odporových snímačů a analogově-digitálního převodníku, nahrazeno měřením pomocí zpracování ...
 • Návrh konstrukce elektrické koloběžky 

  Lasák, Štěpán
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh elektrické koloběžky s motorem zabudovaným v náboji zadního kola. Práce sestává z rešeršní části popisující současné typy klasických koloběžek a možnosti jejich motorizace a ...
 • Přírodní vzory v robotice 

  Juřicová, Vendula
  Tato bakalářská práce je zaměřena na tu část robotiky, která se nechává inspirovat přírodou. Nejprve je čtenář uveden do teorie interdisciplinárních pojmů BIO – ING, poté následuje hlavní stať rozdělena na inspiraci člověkem ...
 • Využití technologie virtuální reality k monitoringu a vizualizaci vybraných provozních vlastností stroje a jejich analýze 

  Augste, Jan
  Tato dizertační práce se zabývá studiem využití virtuálních technologií pro analýzu provozních vlastností stroje. Provozními vlastnostmi stroje jsou parametry, které určují použitelnost stroje pro splnění daného úkolu, a ...
 • Využití viruální reality v konstrukčním procesu 

  Hlavatý, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá možnosťou využitia virtuálnej reality v konštrukčnom procese a poukazuje na nové netradičné možnosti ovládania zariadení. Cieľom tejto práce je oboznámiť sa so zariadením skonštruovaným na ÚVSSR ...
 • Zařízení pro rotační lití plastů 

  Augste, Jan
  Bakalářská práce se dle zadání zabývá návrhem zařízení pro výrobu technologií rotačního lití plastů. V zadání bylo jednoznačně určeno, že zařízení bude použito k výrobě nádrží o známých rozměrech. Vzhledem k tomu, že se ...