Now showing items 1-10 of 10

 • Analýzy damage tolerance s uvážením interakce zatěžovacích kmitů 

  Vaněk, David
  Diplomová práce se zabývá studií retardačních modelů šíření únavové trhliny. V této práci je proveden jejich popis, zhodnocení, verifikace a následná aplikace demonstrována damage tolerance analýzou konkrétního konstrukčního ...
 • Druhy a metody zkoušení letadel 

  Rydlo, Tomáš
  Bakalářské práce se zabývá zpracováním tématiky druhů a metod zkoušení letadel. Již z názvu vyplývá, že je tato tématika náročná a velmi obsáhlá. Proto bylo cílem tuto oblast více přiblížit a zpracovat její přehled. Práce ...
 • Koncentrátory napětí v leteckých konstrukcích 

  Černota, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá významnými koncentrátory napětí na skládaných leteckých konstrukcích vyrobených z kovových materiálů. Vytváří přehled nejvýznamnějších vrubů a jejich vlivu na únavovou životnost. Dále uvádí ...
 • Kritéria hodnocení únavové životnosti nýtových spojů 

  Adámek, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro hodnocení únavové životnosti nýtových spojů. V první části je shrnuta teorie používaná pro hodnocení únavové životnosti, popis skladby provozních spekter zatížení a konstrukčních ...
 • Prodloužení životnosti letounů ZLIN Z 126 a 226 

  Jančář, Milan
  Diplomová práce pojednává o možnostech prodloužení životnosti letounů ZLIN Z 126 a 226, které jsou i přes své stáří a dávno ukončenou výrobu stále oblíbené a rozšířené nejen v České republice. Se stářím těchto strojů souvisí ...
 • Průkaz bezpečné životnosti draku letounu podle předpisu FAR 23 

  Čermák, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá podrobným výkladem požadavků předpisu FAR 23 na experimentální a výpočtový průkaz bezpečné životnosti draku letounu. V úvodní části se nacházejí informace o historickém vývoji tohoto předpisu ...
 • Simulation of fatigue crack propagation in the wing main spar flange 

  Augustin, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
  Simulation of fatigue crack growth in the bottom flange of twin turboprop commuter aircraft wing spar is described in this paper. Analysed crack propagation scenario represents real wing full-scale fatigue test failure. ...
 • Stanovení spektra zatížení a únavové životnosti malého dvoumístného kompozitního letounu 

  Daňko, Matúš
  Daná diplomová práca sa zaoberá návrhom metodiky výpočtu únavovej životnosti kompozitného lietadla. Úvod práce je venovaný požiadavkám predpisov aplikovateľných pre ľahký letúň. Veľká čast práce je venovaná samotnému postupu ...
 • Stanovení životnosti dolního integrálního panelu křídla letounu L410 NG filozofií damage tolerance 

  Vlček, Dalibor
  Diplomová práce se zabývá provedením damage tolerance analýzy dolního integrálního panelu křídla letounu L410 NG zahrnující výpočet růstových křivek únavových trhlin, analýzu zbytkové pevnosti konstrukce a návrh programu ...
 • Zhodnocení systému prohlídek a oprav draků pro letouny ZLIN řady 26 

  Jančář, Milan
  Bakalářská práce pojednává o způsobu provádění periodických prohlídek a oprav letounů ZLIN řady Z 26. Již z názvu této práce vyplývá, že jde o problematiku náročnou a velmi obsáhlou. Mým cílem tedy bylo přiblížit vybrané ...