Now showing items 1-2 of 2

  • Jeřáb sloupový 

    Aulehla, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce sloupového jeřábu s délkou vyložení ramene 5000 mm, výškou zdvihu 6800 mm a nosností 1200 kg. Práce obsahuje návrh hlavních nosných prvků jeřábu, důležité pevnostní výpočty ...
  • Návrh vytápění pro třípatrový řadový dům 

    Aulehla, Jiří
    Diplomová práce se zabývá návrhem stavebních úprav, které vedou ke snížení tepelných ztrát rodinného domu, rozšíření obytné plochy do podkroví a následnou rekonstrukcí otopné soustavy. První část práce obsahuje seznámení ...