Now showing items 1-20 of 30

 • Apartmány - zdravotně technické a plynovodní instalace 

  Hošek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalace v apartmánech. Objekt je situován v Otrokovicích. Jde o nepodsklepený dům se dvěma nadzemními podlažími. V teoretické části je pojednáno o ...
 • Budova pro bydlení - zdravotně technické a plynovodní instalace 

  Opatřilová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vhodného návrhu zdravotně technických a plynovodních instalací s důrazem na místní přípravu teplé vody. Úvodní část práce popisuje teoretickou oblast se zaměřením na způsoby místní ...
 • Budova šaten a umýváren pro zaměstnance - zdravotně technické instalace 

  Raputa, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vnitřního vodovodu a odváděním odpadních a dešťových vod z výrobního objektu o třech nadzemních podlažích. Teoretická část se zabývá problematikou hromadných hygienických zařízení, ...
 • Bytový dům - modernizace zdravotně technických instalací 

  Prokop, Jan
  Bakalářská práce pojednává o zásobování bytového domu v Brně vodou a odváděním odpadních a dešťových vod. Teoretická část pojednává o ústřední přípravě teplé vody. Ve výpočtové části je proveden návrh a výpočet rozvodů ...
 • Bytový dům - zdravotně technické instalace 

  Dědic, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi v bytovém domě. Teoretická část je zaměřena na technologii výroby KG potrubí. Výpočtová část a projekt obsahují návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a ...
 • Kontrola přesnosti nivelačních systémů 

  Szabó, Tibor
  Bakalárska práca sa zaoberala kontrolou presnosti robotizovanej totálnej stanice s automatickým cielením na metrologickej kalibračnej základni FAST. Úvodná časť práce sa zaoberá s vysvetlením základných pojmov z oblasti ...
 • Modernizace zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě 

  Honzírek, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá modernizací zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě. Teoretická část se věnuje jednotlivým způsobům přípravy teplé vody v bytových domech a metodám návrhu zásobníkového ...
 • Modernizace zdravotně technických instalací bytového domu 

  Műller, Martin
  Daná bakalářská práce řeší problematiku zdravotně technických instalací v bytovém domě v městě Brně. Teoretická část řeší problematiku materiálů používaných pro rozvody vody. Projektová část se zabývá zdravotně technickými ...
 • Přesnost RTK při budování bodových polí 

  Nosek, Jakub
  Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit přesnost metody RTK při tvorbě bodových polí. Měření metodou RTK probíhalo v blízkosti Fakulty stavební VUT v Brně a poblíž obce Jedovnice s využitím korekcí sítě CZEPOS a sítě ...
 • Rekonstrukce sportovního areálu - zdravotně technické instalace 

  Kohutek, Ivo
  Tato bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi v čás-ti rekonstruovaného sportovního objektu STARS v městě Třinci. Řešená část objektu je jed-nopodlažní s užitným podzemním podlažím. V teoretické části ...
 • Rekonstrukce zdravotně technických instalací v bytovém domě 

  Havlíčková, Simona
  Diplomová práce řeší rekonstrukci zdravotně technických instalací bytového domu v Brně. Jedná se o vícepodlažní objekt, který je určen převážně pro bydlení. Teoretická část se zabývá způsoby přípravy teplé vody v bytových ...
 • Řadový bytový dům - zdravotně technické a plynovodní instalace 

  Hájek, Petr
  Abstrakt v českém jazyce Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi. V teoretické části se zabývá hospodařením s dešťovou vodou retenčními nádržemi a vsakovacími zařízeními. Výpočtová část ...
 • Stavba pro bydlení - zdravotně technické a plynovodní instalace 

  Maceček, Roman
  Bakalářská práce se zabývá třípodlažním bytovým domem v Jemnici. Výpočtová část a projekt se zabývají návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací. Teoretická část pojednává o problematice hluku ve vnitřní kanalizaci.
 • Využití srážkových vod v průmyslovém objektu 

  Vacek, Jan
  Diplomová práce obsahuje návrh zdravotně technických instalací a plynovodních zařízení v průmyslovém objektu. Teoretická část řeší využívání srážkových vod v objektu jako vody provozní a experimentální stanovení průtoku a ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v administrativní budově 

  Cigánková, Kristýna
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdravotně technických instalací. Teoretická část řeší téma ohřevu teplé vody, zejména v administrativních budovách. Výpočtová a projektová část ukazuje konkrétní navrhované ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v azylovém domě 

  Hadačová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi v azylovém domě. Teoretická část je zaměřena na téma Nakládání s dešťovou vodou, ve které se řeší možnosti využití vody s ohledem na platné předpisy ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Valášek, Martin
  Bakalářské práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací. V teoretické části se můžeme dozvědět něco o vsakování dešťových vod a o zařízeních pro vsakování dešťové vody. Výpočetní část a projekt ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v mateřské škole 

  Hlaváčová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá odváděním odpadních a dešťových vod, zásobováním vodou a plynovodem v mateřské škole. Řešený objekt je z části dvoupodlažní, nepodsklepený. V teoretické části se zabývá směšováním vody. Technická ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace ve sportovní hale 

  Bardonová, Hedvika
  Bakalářská práce je zaměřena na zdravotně technické a plynovodní instalace ve sportovní hale. Teoretická část se zabývá požadavky na pitnou vodu a výtokovými armaturami, zejména armaturami se samočinným uzavíráním. Výpočtová ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace zdravotnického zařízení 

  Petrová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi ve zdravotnickém zařízení. Teoretická část se zabývá řešením problému s bakterií legionella, konkrétně jak jí předcházet a jak se zachovat v případě ...