Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza mezd v České republice pomocí časových řad 

  Bárta, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou mezd v České republice. Pojednává o teorii časových řad a regresní analýze. Analyzuje jak vývoj mezd jednotlivých krajích, tak v rámci celého státu. Následně predikuje vývoj budoucí.
 • Marketingová strategie pro společnost Chaudry&Goraya s.r.o. 

  Sedláková, Jitka
  Diplomová práce je zaměřena na okruh problémů, které se týkají marketingové strategie. Teoretická část je věnována marketingu a pojmům s ním spojených. V další části je analyzován současný stav společnosti Chaudry&Goraya ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pro Cukrárnu Piccolo 

  Sedláková, Jitka
  Bakalářská práce je zaměřena na okruh problémů, které se týkají marketingového výzkumu spokojenosti zákazníků. Teoretická část je věnována marketingu a marketingovému výzkumu. V další části je analyzován současný stav ...
 • Renovace RD na budovu s téměř nulovou spotřebou energie 

  Bárta, Martin
  Cílem mé závěrečné diplomové práce je renovace rodinného domu na dům „s téměř nulovou spotřebou energie“, tedy návrh různých energetických opatření, tohoto stavu dosáhnout.
 • Vytápění základní školy 

  Bárta, Martin
  Zadání bakalářské práce je návrh vytápění pro základní školu. Objekt je situován v obci Lipová, nedaleko Prostějova. Otopná soustava je navržena jako dvoutrubková, nízkoteplotní s nuceným oběhem topné vody. Všechna navržená ...
 • Založení nové společnosti 

  Bárta, Martin
  Předmětem této diplomové práce s názvem „Založení nové společnosti“ je příprava a zpracování podnikatelského plánu společnosti, která by se měla zabývat organizací a realizací komerčních táborů a vzdělávacích akcí pro děti ...