Now showing items 1-2 of 2

  • Rychlé zpracování aplikačních protokolů 

    Bárta, Stanislav
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací systému pro zpracování aplikačních protokolů ve vysokorychlostních sítích s~využitím konceptu softwarem řízeného monitorování. Navrhované řešení využívá hardwarově ...
  • Tvorba metadat při odposlechu komunikace v realném čase 

    Bárta, Stanislav
    Tato bakalářská práce se zabývá zákonnými odposlechy protokolů pro komunikaci v reálném čase a následným vytvářením metainformací (zprávy IRI) ze zachycené komunikace. Práce se podrobněji zabývá protokoly XMPP, IRC a OSCAR. ...