Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza těkavých organických látek produkovaných monocyty během sepse 

    Bártová, Adéla
    Tato práce se zabývá možností analýzy těkavých látek produkovaných monocyty v průběhu sepse. K tomuto účelu byla jako metoda zvolena komprehenzivní dvojdimenzionální plynová chromatografie s hmotnostně spektrometrickou ...
  • Stanovení hyaluronanů elektromigračními metodami 

    Bártová, Adéla
    Tato práce se zabývá popisem kyseliny hyaluronové, charakterizací jejího chování v roztoku, jejími chemicko-fyzikálními vlastnostmi a využitím v různých průmyslových odvětvích. Součástí práce je také část věnovaná možnostem ...