Now showing items 1-2 of 2

  • Mateřská škola 

    Bártová, Vendula
    Diplomová práce se zabývá návrhem mateřské školy v obci Habry. Objekt je navržen dvoupodlažní, přičemž v 1NP se kromě technického zázemí pro provoz školy nachází i 2 oddělení, každé pro 20 dětí. V 2NP je umístěno vedení ...
  • Rodinný dům 

    Bártová, Vendula
    Tato bakalářská práce se zabývá řešením projektové dokumentace pro rodinný dům s provozovnou. Dům je navržen pro 3 – 5 člennou rodinu jako dvoupodlažní, a je částečně podsklepený. V jeho suterénu se nachází provozovna, ...