Now showing items 1-2 of 2

  • Distribuce místně závislých informací v mobilních aplikacích 

    Bátrla, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá získáváním multimediálních dat ze serveru v závislosti na poloze mobilního telefonu a vyfotografovaného dvojrozměrného grafického kódu. V práci jsou popsány platformy mobilních zařízení, ...
  • Podnikatelský plán firmy podnikající v prostředí internetu 

    Bátrla, Tomáš
    Diplomová práce seznamuje čtenáře s teoretickými předpoklady na poli internetu, mobilů, reklamy a podnikání. V rámci práce je provedena analýza trhu internetu a mobilních telefonů v ČR. Na základě analýzy jsou identifikovány ...