Now showing items 1-2 of 2

  • Integrální transformace a jejich aplikace 

    Béreš, Lukáš
    Táto bakalárska práca sa zaoberá integrálnymi transformáciami a ich aplikáciami. Práca zhrnuje základné vlastnosti Laplaceovej a Fourierovej transformácie a následne ilustruje ich využitie pri riešení parciálnych diferenciálnych ...
  • Matematické modelování pomocí diferenciálních rovnic 

    Béreš, Lukáš
    Diplomová práce je zaměřena na problematiku nelineárních diferenciálních rovnic. Obsahuje věty důležité k určení chování nelineárního systému pouze za pomoci zlinearizovaného systému, což je následně ukázáno na rovnici ...