Now showing items 1-4 of 4

 • Analytické metody využívané při sledování kontaminace životního prostředí v souvislosti s těžbou uranových rud 

  Bílek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá zkušebními postupy, které se používají při sledování kontaminace životního prostředí po těžbě uranové rudy v oblasti uranového dolu v Dolní Rožínce. Zabývá se stanovením radioaktivních prvků ...
 • Jazyk pro dotazování Java AST 

  Bílek, Jiří
  Cílem této práce je návrh dotazovacího jazyka nad abstraktním syntaktickým stromem Java kódu a implementace nástroje, který využívá tento dotazovací jazyk. V práci se nachází průzkum dostupných grafových databází a podrobnější ...
 • Model a řízení robotického ramene 

  Bílek, Jiří
  Tato práce se zabývá ovládáním robotického ramene Lynx 6 pomocí programu OpenRAVE. Zabýval jsem se odvozením inverzní kinematiky pro 4DOF robotické rameno Lynx 6. Dále práce obsahuje podrobný popis tvorby modelů ramen ve ...
 • Stanovení radionuklidů ve vodách a kalech 

  Bílek, Jiří
  Diplomová práce byla vypracována pro DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka. Literární rešerše obsahuje popis ionizujícího záření, přírodních radionuklidů, těžby uranové rudy a ložisek; Běstvina a Licoměřice. ...