Now showing items 1-10 of 10

 • Antény integrované do okna automobilu 

  Bílek, Ondřej
  Cílem této práce je návrh a realizace FM a DAB antény pro rozhlasové vysílání a antény pro GSM 900, GSM 1800 a WiFi 2,4 GHz, které mohou být zabudovány do zadního skla automobilu. Zvolený problém je řešen páskovými anténami ...
 • Antibacterial activity of AgNPs-TiO2 nanotubes: influence of different nanoparticle stabilizers 

  Bílek, Ondřej; Fialová, Tatiana; Otáhal, Alexandr; Adam, Vojtěch; Šmerková, Kristýna; Fohlerová, Zdenka (Royal Society of Chemistry, 2020-12-15)
  Enhanced antibacterial properties of nanomaterials such as TiO2 nanotubes (TNTs) and silver nanoparticles (AgNPs) have attracted much attention in biomedicine and industry. The antibacterial properties of nanoparticles ...
 • Enhanced antibacterial and anticancer properties of Se-NPs decorated TiO2 nanotube film 

  Bílek, Ondřej; Fohlerová, Zdenka; Hubálek, Jaromír (PLOS, 2019-03-08)
  Selenium nanoparticle modified surfaces attract increasing attention in the field of tissue engineering. Selenium exhibits strong anticancer, antibacterial and anti-inflammatory properties and it maintains relatively low ...
 • Flíčkový reflektor s elektronickým řízením směrové charakteristiky 

  Bílek, Ondřej
  Cílem diplomové práce je návrh, optimalizace, výroba a následné proměření vlastností reflektoru s elektronickým řízením směrové charakteristiky pro frekvenci 24,125 GHz pásma ISM. Změna směru hlavního laloku reflektoru je ...
 • Geografické informační systémy 

  Bílek, Ondřej
  Tato diplomová práce se věnuje problematice geografických informačních systémů, analýze ko- merčních i volně šiřitelných softwarových nástrojů pro GIS, analýzou vektorové a rastrové reprezentace geografických dat, jakožto ...
 • Měření akustického výkonu intenzitní sondou 

  Bílek, Ondřej
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice měření akustického výkonu intenzitní sondou dvěma rozdílnými metodami. Hodnoty akustických tlaků mikrofonů získané při měření akustické intenzity v bodech a skenováním budou ...
 • Příprava a charakterizace TiO2 nanotrubiček dekorovaných stříbrem pro biomedicínské účely 

  Bílek, Ondřej
  Tato diplomová práce shrnuje poznatky z oblastí syntézy, charakterizace a využití nanotrubiček z oxidu titaničitého a jeho kombinace s nanočásticemi stříbra pro biomedicínské účely. Součástí práce jsou i základní protokoly ...
 • Tělo - (mrtvá gorila) 

  Bílek, Ondřej
  Realisticky modelovaná socha mrtvého zvířecího těla zbavená své srsti a přebírající barevnost těla lidského. Problematika morálního přístupu k lidské nadřazenosti nad ostatními druhy.
 • Torzo 

  Bílek, Ondřej
  Jako praktickou diplomovou práci jsem namodeloval a odlil sochu torza gorily v životní velikosti. Je to další socha s tématem polidšťování, kterému jsem se věnoval ve své předchozí tvorbě.Tentokrát se ale nejedná o fyzický ...
 • Využití magnetických nanočástic pro transfekci plasmidu do HEK293 buněk 

  Bílek, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím magnetických nanočástic, SPIO nanočástic a nanočástic komerčního produktu MATra pro transfekci plasmidu ASAP do HEK293 buněk a následnou optimalizací tohoto procesu. K experimentální ...