Now showing items 1-8 of 8

 • Marketingový výzkum pro produkt Sticky Password 

  Nárožná, Gabriela
  Diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem pro softwarovou společnost Lamantine software, a.s. Tato společnost působí v oblasti vývoje software. Konkrétně se tato práce zaměřuje na marketingový výzkum pro produkt ...
 • Měření kvality telefonních hovorů u pobočkové ústředny Asterisk 

  Bílek, Petr
  Tato práce obsahuje popis v současné době používaných metod a algoritmů pro měření kvality telefonního hovoru a jejich možné použití v softwarové pobočkové ústředně Asterisk. Dále je vytvořena koncepce systému pro měření ...
 • Návrh optimalizace skladových zásob 

  David, Ondřej
  Tato práce se zabývá optimalizací skladu pro elektromontérskou společnost. To zahrnuje určení optimálních objednacích množství, skladovacích zásob, logistických cest a vyčíslení potencionální úspory.
 • Přenos dat v mobilních sítích 

  Bílek, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na zmapování a použití mobilních sítí pro přenosy datových služeb. Popisuje jednotlivé generace sítí a technologie, které využívají. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a ...
 • Rozvoj a využití nedestruktivních zkušebních metod z hlediska soudního inženýrství 

  Bílek, Petr
  Betony vyztužené rozptýlenou ocelovou výztuží (drátky) jsou známé pod názvem drátkobetony. Při vzniku poruch nebo havárií betonových konstrukcí vyztužených drátky je nezbytné pečlivě zkoumat skutečné provedení rozptýlené ...
 • Události č. 1/2013 

  Bejček, Vlastimil; Bílek, Petr; Hanák, Tomáš; Kalábová, Tereza; Korytárová, Jana; Kotulanová, Kateřina; Lepková, Hana; Novotná, Jana; Skákalová, Alžběta; Sojka, Tomáš; Svoboda, Michael; Vaňková, Marta; Vanýsková, Jitka; Zemánková, Helena (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2013-01-17)
 • Využití počítačové tomografie pro kontrolu homogenity drátkobetonu 

  Hobst, Leonard; Bílek, Petr; Zikmund, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Inappropriate processing of and deposition the mixture during the manufacturing process fiber-concrete structures, the fibers are often unevenly distributed. May experience a grouping of wires, which reduces the overall ...
 • Vývoj magnetické metody pro testování homogenity drátkobetonové konstrukce a možnosti aplikace v soudním inženýrství 

  Hobst, Leonard; Bílek, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Příznivých vlastností drátkobetonu lze využít, pokud potřebujeme zvýšit odolnost betonu vůči tahovému napětí překračujícímu jeho pevnost, cyklickému namáhání, nebo rázovému namáhání. Problémem je zpracování drátkobetonu. ...