Now showing items 1-4 of 4

 • DŮM NA ÚPATÍ - MĚSTSKÝ DŮM V HISTORICKÉM CENTRU BRNA 

  Bímová, Marta
  V sevření ulic Pekařské a Anenské, nedaleko historického centra Brna, se nachází nezastavěná parcela trojúhelníkového půdorysu. Parcela má specifickou složitou topografií a nesourodou okolní zástavbu. Navržený objekt reaguje ...
 • Sociální bydlení – formy komunitního bydlení 

  Bímová, Marta (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2015)
  The paper describes different types of community housing and cohousing. Community housing is a type of housing for a specific group of people with the same interests or needs. From the social point of view, there are ...
 • specifické formy bydlení - cohousing 

  Bímová, Marta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
  Bydlení je významným fenoménem, který podstatně ovlivňuje typologii měst. Bydlení zajišťuje řadu základních lidských potřeb, zejména přístřeší, bezpečí a soukromí. Stálé bydlení je také podmínkou zapojení člověka do ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Bímová, Marta
  Záměrem je dořešení celkové kompozice dané lokality, navržený objekt dotváří nároží. Při hledání konceptu pro urbanistický návrh byl brán zřetel na objekty vytvářející lokalitu: kostel a klášter Milosrdných bratří a hotel. ...