Now showing items 1-2 of 2

  • Analogová modulace polovodičového laseru 

    Bíreš, Pavol
    V práci som navrhol schému budiča laserovej diódy. Návrh schémy som zrealizoval v programe Eagle, v ktorom bola vytvorená i doska plošného spoja. Návrh schémy budiča laserovej diódy bol vytvorený na základe znalosti ...
  • Numerické metody výpočtu elektromagnetického pole 

    Bíreš, Pavol
    Cílem práce je seznámit se s teorií elektromagnetického pole, s metodou konečných prvků a s interakcí elektromagnetického pole s tkáněmi. Získané poznatky se následně využijí na výpočet šíření elektromagnetického pole v ...