Now showing items 1-2 of 2

  • Projekt systému managementu kvality 

    Böhm, Libor
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou systému managementu podle kritérií mezinárodní normy ISO 9001. Podává vysvětlení o významu jednotlivých norem z oblasti řízení kvality a vymezuje klíčové oblasti v systému managementu ...
  • Úloha lidí v systému managementu kvality 

    Böhm, Libor
    Tato práce se zabývá rolí lidského faktoru v systému managementu kvality. Nejprve je zde nastíněna základní problematika oboru, společně se stručným popisem historického vývoje. Následuje rozbor oblastí managementu, ve ...