Now showing items 1-1 of 1

  • Dvoudobý motor pro malou mechanizaci 

    Böhm, Milan
    Tato diplomová práce obsahuje postup konstrukčního návrhu dvoudobého motoru pro malou mechanizaci, s použitím moderních nástrojů konstruování s počítačovou podporou. V první části je uvedeno krátké shrnutí současných typů ...