Now showing items 1-7 of 7

 • Kontaktování polovodičových čipů slitinami stříbra 

  Búran, Martin
  Práca sa zaoberá kontaktovaním polovodičových čipov, špeciálne kontaktovaním s pomocou zliatin striebra. V prvej časti sú rozobraté spôsoby kontaktovania a rozbor materiálov, ktoré sú pri kontaktovaní použité. Do textu sú ...
 • Monitorovací zařízení pro kvasné procesy využívající termodynamické senzory 

  Jáneš, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a realizaci prototypu zařízení, které má sloužit k monitorování kvasných procesů v potravinářství pomocí termodynamických senzorů. Práce obsahuje stručný popis kvasných procesů v ...
 • Návrh magnetoplanárních sluchátek se zesilovačem 

  Chyťa, Filip
  Tato práce se zabývá porovnáním jednotlivých typů elektroakustických měničů, jejich vlastnostmi a využitím v praxi. Dále návrhem a výrobou magnetoplanárního měniče, jeho integrací do sluchátek a výrobou sluchátkového ...
 • Tlustovrstvá topná deska s regulací výkonu 

  Lacika, Marek
  Táto práca sa zaoberá problematikou používaných topných dosiek a technológiou hrubých vrstiev. Teoretická časť diplomovej práce pozostáva z teoretického rozboru a popisu príslušnej technológie a používaných materiálov. ...
 • Using Of Wirebonding In The Hot-Wire Anemometry 

  Búran, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The project deals with the effect of the airflow and temperature on the gold wirebond due to the possible application in hot-wire anemometry. A part of the text deals with the design of the experimental sensor for hot-wire ...
 • Zařízení pro měření a regulaci podmínek chovu jedlého hmyzu 

  Dvorský, Adam
  Tato práce je zaměřena na návrh a realizaci měřicího a regulačního systému pro úspěšný chov jedlého hmyzu se zaměřením na potemníka moučného (Tenebrio molitor). Pro správné nastavení systému jsou v první části práce zjištěny ...
 • Žárový anemometr 

  Búran, Martin
  Práca pojednáva o vplyve prúdenia vzduchu a teplôt na kontaktovací drôt zo zlata, kvôli možnému využitiu v žiarovej anemometrii. V uvedenom texte je zahrnutý potrebný, všeobecný teoretický základ z oblastí kontaktovania ...