Now showing items 1-2 of 2

  • Multimodální registrace retinálních snímků z fundus kamery a OCT 

    Běťák, Ondřej
    Tato práce se zabývá multimodální registrací snímků sítnice z různých skenovacích zařízení. Multimodální registrace umožňuje zvýraznit prvky na snímcích sítnice, které jsou důležité pro detekci různých typů onemocnění oka ...
  • Plánování radioterapie 

    Běťák, Ondřej
    Práce se zabývá použitím ionizujícího záření v radioterapeutické léčbě a návrhem ukázkové úlohy pro modelování výsledného pole záření v programovém prostředí Matlab. Princip je odvozen z plánovacího systému Leksellova gama ...