Now showing items 1-2 of 2

  • An Autonomous Driver of a TORCS Racing Car 

    Běhal, Lukáš
    Tato práce popisuje simulátor TORCS a optimalizační algoritmy, jenž jsou využívány při tvorbě autonomních řidičů pro tento simulátor. Hlavním cílem je navržení nového autonomního řidiče, který se bude schopen s použitím ...
  • Tutoriál práce s OpenCV 

    Běhal, Lukáš
    Tato bakalářská práce se zabývá identifikací a popisem základní činnosti doposud nezdokumentovaných metod v knihovně OpenCV. Konkrétně jsou zde popsány algoritmy FAST corner detector, Maximally stable extremal regions, ...