Now showing items 1-2 of 2

  • Tvorba 3D modelu tříbřitého vrtáku pro 3D tisk 

    Bělaška, Karel
    Tato bakalářská práce se věnuje výrobě 3D modelu tříbřitého vrtáku metodou tisku Fused Deposition Modeling. První část práce se zabývá geometrií šroubovitých vrtáků a metodami jejich výroby. Hlavním cílem práce je tvorba ...
  • Výroba uzávěrů lahví 

    Bělaška, Karel
    Diplomová práce se zabývá návrhem vstřikovací formy pro výrobu uzávěru s dětskou pojistkou, který je určen pro plastové láhve. Nejprve je proveden rozbor zadané součásti s upřesněním její funkce a stanovena kritéria, které ...