Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza usazování inhalovaných částic v modelu lidských plic 

  Miček, Adam
  Správne pochopenie depozície aerosólu a jeho správania v dýchacích cestách človeka je nevyhnutné pre zabezpečenie efektívneho podávania medikamentov a ochranu zdravia. Táto bakalárska práca analyzuje usadzovanie 1 µm častíc, ...
 • Částice v ovzduší a možnosti jejich měření 

  Kantor, Radek
  Obsahem této práce je dozvědět se něco o základech aerosolů, jejich vlastnostech a různých způsobech měření. V dnešní době je téma částic v ovzduší velmi důležité, protože je známo, že částice v ovzduší mohou mít neblahé ...
 • Depozice prachových částic z ovzduší 

  Bělka, Miloslav
  Těžiště práce je ve vyhodnocení depozice vláknových aerosolů v dýchacím traktu člověka. Vlákna mají schopnost pronikat hlouběji do plic a způsobovat vážné zdravotní problémy. Součástí práce je i rozdělení aerosolů, základy ...
 • Elektronické cigarety nové generace 

  Kodad, Daniel
  Předmětem bakalářské práce Elektronické cigarety nové generace je studium a porovnání dvou elektronických cigaret využívajících systém heated tobacco z hlediska emitovaných částic a jejich koncentrací. Předmětem experimentů ...
 • Filtrační účinnost tkaniny z nanovlákna 

  Šimková, Kristýna
  V této bakalářské práci se zabývám filtrační účinností tkaniny z nanovlákna, která se stanoví pomocí počtu částic aerosolu naměřených před a za filtrem pomocí přístroje APS. Aerosol je generován přístrojem CMAG. Dále se v ...
 • In Vitro Study of the Effect of Particle Characteristics and Flow Rate on Regional Deposition in Human Airways 

  Bělka, Miloslav
  Dlouhodobé vdechování částic může přispívat ke vzniku nebo zhoršení nejrůznějších plicních onemocnění. Na druhou stranu, vdechování léčiv je často používanou metodou podávání léků proti astmatu a jiným nemocem dýchacího ...
 • Investigation of the Airflow inside Realistic and Semi-Realistic Replicas of Human Airways 

  Lízal, František; Jedelský, Jan; Bělka, Miloslav; Zaremba, Matouš; Malý, Milan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2015-05-06)
  Measurement of velocity in human lungs during breathing cycle is a challenging task for researchers, since the measuring location is accessible only with significant difficulties. A special measuring rig consisting of ...
 • Measurement of an electronic cigarette aerosol size distribution during a puff 

  Bělka, Miloslav; Lízal, František; Jedelský, Jan; Jícha, Miroslav; Pospíšil, Jiří (EDP SCIENCES, 2017-05-12)
  Electronic cigarettes (e-cigarettes) have become very popular recently because they are marketed as a healthier alternative to tobacco smoking and as a useful tool to smoking cessation. E-cigarettes use a heating element ...
 • Návrh otopné soustavy pro rekonstruovaný dům 

  Valášek, Martin
  Diplomová práce obsahuje kompletní návrh otopné soustavy pro rodinný dům po částečném zateplení. V první části se seznámíme s objektem a klimatickými podmínkami. V další části je proveden výpočet součinitelů prostupu tepla ...
 • Prediction of localized aerosol deposition in a realistic replica of human airways using experimental data and numerical simulation 

  Lízal, František; Elcner, Jakub; Bělka, Miloslav; Jedelský, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2016-11-15)
  The presence of aerosol deposition hot-spots in human airways presumably contributes to development of various diseases. The overall aerosol deposition in human lungs can be predicted with sufficient accuracy nowadays. ...
 • Solární kolektory fy Viessmann – technicko-ekonomické posouzení 

  Kábele, Pavel
  Obsahem práce je technicko-ekonomické posouzení solárních kolektorů fy Viessmann. První část se zaměřuje na obecné rozdělení, popis jednotlivých typů a na parametry ovlivňující funkci kolektorů. Ve druhé části, která je ...
 • Současná produkce tepelných výměníků v ČR 

  Dvořák, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je sestavit přehled výrobců výměníků tepla, kteří se vyskytují na českém trhu. V teoretické části práce je uvedeno rozdělení tepelných výměníků podle několika základních kritérií (např. charakter ...
 • Usazování částic v modelu lidských plic 

  Jakuš, Matúš
  Zmyslom bakalárskej práce bolo vypracovať rešerš metód merania usadzovania častíc v ľudských dýchacích cestách. Práca tiež obsahuje experiment s poréznymi časticami, ktorý bol následne vyhodnotený fázovo-kontrastnou ...
 • Vizualizace proudu z větrací vyústky pro přístrojovou desku osobního vozu 

  Bečica, Radek
  Cílem této diplomové práce je experimentálně analyzovat proud vzduchu z pravé vyústky automobilu kouřovou metodou a náležitě jej popsat. Průtok vyústkou byl zvolen 30 m3/h a to z důvodu požadavku od firmy Škoda Auto s.r.o. ...
 • Vizualizace rozpadu kapaliny u rozprašovacích trysek 

  Janáčková, Lada
  V oblasti mechaniky tekutin hraje vizualizace významnou roli. Fotografie poskytují vhled do zásad chování tekutin a obecně pomáhají k lepšímu pochopení fyzikálních procesů proudění. Tato práce se zabývá vizualizací rozpadu ...
 • Způsoby odvlhčování krytého bazénu 

  Vrzal, Martin
  Obsahem bakalářské práce je návrh vhodného způsobu odvlhčování krytého bazénu. Teoretická část obsahuje seznámení s problematikou mikroklimatu, vlhkého vzduchu, přenosu vlhkosti a způsoby odvlhčování. Praktická část je ...