Now showing items 1-2 of 2

  • Agent pro kurzové sázení 

    Bělohlávek, Jiří
    Tato práce vysvětluje návrh a implementaci agenta pro podporu kurzového sázení. Nechybí ani teoretické pozadí o online kurzovém sázení, pravděpodobnosti a statistice. V části dolování dat je nastíněn princip dolování dat ...
  • Návrh typu modulace pro prostředí s rušením 

    Bělohlávek, Jiří
    Tato práce stručně popisuje základní typy modulačních technik určených pro přenos binárního signálu. Shrnuje výhody i nevýhody použití jednotlivých modulačních technik a představuje možné způsoby modulace a demodulace. ...