Now showing items 1-4 of 4

 • Mezinárodní zdaňování pasivních příjmů v judikatuře Soudního dvora Evropské unie 

  Bělušová, Kristýna (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09)
  Tento článek se zabývá mezinárodním zdaňování pasivních příjmů, resp. dividend v návaznosti na judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Záměrem článku je identifikovat některé problematické otázky mezinárodního zdaňování ...
 • Podnikatelský záměr - vybudování kavárny pro osoby trpící celiakií 

  Bělušová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu na kavárnu, která mimo kvalitní kávy cílí na zákazníky trpící celiakií (bezlepkový sortiment). Záměrem diplomové práce je vytvořit reálný podnikatelský plán. Za ...
 • Zdaňování pasivních příjmů ve vazbě na stálou provozovnu 

  Bělušová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá mezinárodním zdaňováním pasivních příjmů ve vazbě na stálou provozovnu. Záměrem diplomové práce je vytvořit návod pro přisuzování pasivních příjmů stálé provozovně. Provedena je analýza vybraných ...
 • Zdaňování příjmů z pronájmu 

  Bělušová, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů z pronájmu fyzických osob v České republice. Pozornost je věnována vývoji způsobu zdaňování příjmu z pronájmu od roku 1993 do současnosti, ale i předpokládané právní úpravě. ...