Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr 

    Bětík, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru pro výstavbu administrativní budovy. První část tvoří teoretická východiska ke zpracování podnikatelského záměru. V další části je analyzována současná situace ...
  • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

    Bětík, Tomáš
    Bakalářská práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti v rámci prostor bioplynové stanice vybraného podnikatelského subjektu. Práce poskytuje teoretická východiska k tématu, analyzuje ...