Now showing items 1-20 of 41

 • Analýza komplexního návrhu průmyslového manipulátoru 

  Peml, Luboš
  Práce se zabývá analýzou postupu pro komplexní návrh průmyslového manipulátoru a demostrací hlavních bodů postupu na příkladu rovinného manipulátoru s využitím programů Simulink a MSC Adams.
 • Analýza příkladů technické mechaniky v SolidWorks Motion 

  Cikánek, Pavel
  Cílem práce bude vytvořit a simulovat příklady z oblasti kinematiky a dynamiky v CAD systému tak, aby mohly být použity, jako výukové modely. Příklady budou vytvořeny jako jednoduché, lehce přestavitelné 3D modely v CAD ...
 • Detekce mobilního robotu zpracováním obrazu 

  Novotný, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním sekvence snímků robota ze statické kamery umístěné nad rovinou pohybu robota. Nejprve jsou popsány metody segmentace obrazu a metody vhodné pro nalezení polohy. V další části jsou ...
 • Dynamická analýza kmitání s více stupni volnosti 

  Schulmeister, Jiří
  Tato práce se zabývá analýzou kmitání s více stupni volnosti a ukázkou chování dynamického systému s dvěma stupni volnosti na různé vstupní signály pro účely výuky dynamiky. V práci je popsán obecný postup sestavení ...
 • Experimentální analýza dynamického chování vetknutého nosníku 

  Poduška, Jan
  Tato práce se zabývá modální analýzou vetknutého nosníku. V práci je proveden rozbor apli- kovaného matematického modelu. Matematický model je realizován v programovém prostře- dí MATLAB. Je proveden výpočet vlastních ...
 • Implementace zátěžného stavu “Creeping” do multi-body simulace 

  Volek, Matěj
  Tato diplomová práce je zaměřena na implementaci procesu simulace zatěžovacího zatížení do stávajícího rozhraní používaného pro multi-body simulace hnacího vozidla. „Creeping“ bylo definováno jako řízení vozidla bez nárazu ...
 • Kinematické buzení kyvadla 

  Vrána, Jiří
  Tato práce je zaměřena vytvořením modelové situace kinematicky buzeného kyvadla s jedním stupněm volnosti, které kmitá jak v lineárním, tak nelineárním stavu. V teoretické části je popsáno několik základních pojmů z teorie ...
 • Mechatronická soustava pro prezentaci kmitání a tlumení 

  Sirota, Tomáš
  Táto práca je zameraná na vytvorenie sústavy pre prezentáciu kmitania, pričom jej základ je tvorený elektromagnetickým tlmičom, ktorého vlastnosti sú viac než vhodné na použitie v takejto sústave. V prvej časti sú uvedené ...
 • Modelování lineárního pohonu s DC motorem pro potřeby řízení 

  Vrbka, Michal
  V rámci diplomové práce byl vytvořen model lineárního pohonu pro potřeby řízení. V první části práce je proveden rozbor problematiky lineárních pohonů a jejich nejčastějších aplikací. Následuje úvod do modelování technických ...
 • Multi-body model odpružení motocyklu 

  Kotas, Jakub
  Tato bakalářská práce obsahuje základní informace ohledně odpružení zadního kola motocyklu. Jsou zde vymezeny základní pojmy, týkající se zadního odpružení motocyklu. Dále je zde přehled typů pružin, tlumičů a systému ...
 • Návrh a realizace opláštění vodotěsné bezdrátové inerciální jednotky 

  Kračmar, Filip
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací opláštění vodotěsné bezdrátové inerciální jednotky určené pro měření dat během plaveckého tréninku. Byl vytvořen model opláštění v 3D CAD softwaru. Inerciální měřící jednotka ...
 • Návrh automatického pohonu kostelních zvonů 

  Zajíc, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem výrobou a otestováním univerzálního automatu pro pohon kostelních zvonů. V rešeršní části jsou shrnuty informace o zvonech, jejich použití a vlastnosti. Dále jsou analyzovány možnosti ...
 • Návrh elektromagnetického laboratorního vibrátoru 

  Vaněček, Michal
  Ve svojí diplomové práci řeším návrh elektromagnetického laboratorního vibrátoru, který bude sloužit pro testování vibračních mikrogenerátorů. V první části práce se je vypracována rešerše vybraných vibračních zařízení. ...
 • Návrh konstrukce elektromagnetické části vibračního generátoru pro nízké frekvence vibrací 

  Konrád, Libor
  Práce se zabývá současným stavem vibračních generátorů založených na elektromagnetickém principu a nejvhodnějším konstrukčním řešením elektromagnetické části generátoru. Praktickou částí je nalezení vhodného řešení konstrukce ...
 • Návrh konstrukce hydraulicky ovládaného ramene 

  Vodrážka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mechanické konstrukce hydraulického ramene. Rameno slouží jako učební pomůcka pro navrhování hydraulicky ovládaných mechanismů. Skládá se z několika částí, které jsou spojeny rotačními ...
 • Návrh kontrolního přípravku pro plastový výrobek interiéru osobního vozidla 

  Peňák, Vlastimil
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem, konstrukcí a výrobou kontrolního přípravku, který bude schopen zjišťovat přítomnost komponent v sestavě plastového výlisku dílu osobního automobilu. Vyhodnocené informace jsou ...
 • Návrh rámu celoodpruženého horského kola 

  Zvozil, Ondrej
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom rámu celoodpruženého horského bicykla. Na počiatku rozdeľuje horské bicykle do kategórii, popisuje funkciu tlmiča a objasňuje problematiku návrhu kinematiky rámu a jeho charakteristík s ...
 • Návrh řídicího algoritmu pro stabilizaci letadla 

  Novák, Pavel
  Diplomová práce „Návrh řídícího algoritmu pro stabilizaci letadla“ předkládá základní informace o aerodynamice letadel, potřebné k vytvoření nelineárního matematického modelu letadla a pohonné jednotky. Dále práce obsahuje ...
 • Návrh softwarového modulu trenažéru přistání na padákovém kluzáku 

  Šulc, Dalibor
  Cílem diplomové práce je návrh softwaru pro simulaci přistání na paraglidingovém křídle. Tedy vývoj matematického modelu popisujícího závěrečnou fázi letu a přistání. Model zahrnuje vliv všech ovládacích prvků (řídící ...
 • Online detekce jednoduchých příkazů v audiosignálu 

  Zezula, Miroslav
  Tato práce popisuje vývoj hlasového modulu, který je schopen rozpoznávat jednoduché řečové povely na základě porovnání zvukového vstupu s uloženými vzory. První část práce obsahuje popis použitého algoritmu a ověření jeho ...