Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza komplexního návrhu průmyslového manipulátoru 

  Peml, Luboš
  Práce se zabývá analýzou postupu pro komplexní návrh průmyslového manipulátoru a demostrací hlavních bodů postupu na příkladu rovinného manipulátoru s využitím programů Simulink a MSC Adams.
 • Detekce mobilního robotu zpracováním obrazu 

  Novotný, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním sekvence snímků robota ze statické kamery umístěné nad rovinou pohybu robota. Nejprve jsou popsány metody segmentace obrazu a metody vhodné pro nalezení polohy. V další části jsou ...
 • Experimentální analýza dynamického chování vetknutého nosníku 

  Poduška, Jan
  Tato práce se zabývá modální analýzou vetknutého nosníku. V práci je proveden rozbor apli- kovaného matematického modelu. Matematický model je realizován v programovém prostře- dí MATLAB. Je proveden výpočet vlastních ...
 • Implementace zátěžného stavu “Creeping” do multi-body simulace 

  Volek, Matěj
  Tato diplomová práce je zaměřena na implementaci procesu simulace zatěžovacího zatížení do stávajícího rozhraní používaného pro multi-body simulace hnacího vozidla. „Creeping“ bylo definováno jako řízení vozidla bez nárazu ...
 • Kinematické buzení kyvadla 

  Vrána, Jiří
  Tato práce je zaměřena vytvořením modelové situace kinematicky buzeného kyvadla s jedním stupněm volnosti, které kmitá jak v lineárním, tak nelineárním stavu. V teoretické části je popsáno několik základních pojmů z teorie ...
 • Multi-body model odpružení motocyklu 

  Kotas, Jakub
  Tato bakalářská práce obsahuje základní informace ohledně odpružení zadního kola motocyklu. Jsou zde vymezeny základní pojmy, týkající se zadního odpružení motocyklu. Dále je zde přehled typů pružin, tlumičů a systému ...
 • Návrh a realizace opláštění vodotěsné bezdrátové inerciální jednotky 

  Kračmar, Filip
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací opláštění vodotěsné bezdrátové inerciální jednotky určené pro měření dat během plaveckého tréninku. Byl vytvořen model opláštění v 3D CAD softwaru. Inerciální měřící jednotka ...
 • Návrh elektromagnetického laboratorního vibrátoru 

  Vaněček, Michal
  Ve svojí diplomové práci řeším návrh elektromagnetického laboratorního vibrátoru, který bude sloužit pro testování vibračních mikrogenerátorů. V první části práce se je vypracována rešerše vybraných vibračních zařízení. ...
 • Návrh konstrukce hydraulicky ovládaného ramene 

  Vodrážka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mechanické konstrukce hydraulického ramene. Rameno slouží jako učební pomůcka pro navrhování hydraulicky ovládaných mechanismů. Skládá se z několika částí, které jsou spojeny rotačními ...
 • Návrh kontrolního přípravku pro plastový výrobek interiéru osobního vozidla 

  Peňák, Vlastimil
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem, konstrukcí a výrobou kontrolního přípravku, který bude schopen zjišťovat přítomnost komponent v sestavě plastového výlisku dílu osobního automobilu. Vyhodnocené informace jsou ...
 • Návrh softwarového modulu trenažéru přistání na padákovém kluzáku 

  Šulc, Dalibor
  Cílem diplomové práce je návrh softwaru pro simulaci přistání na paraglidingovém křídle. Tedy vývoj matematického modelu popisujícího závěrečnou fázi letu a přistání. Model zahrnuje vliv všech ovládacích prvků (řídící ...
 • Online detekce jednoduchých příkazů v audiosignálu 

  Zezula, Miroslav
  Tato práce popisuje vývoj hlasového modulu, který je schopen rozpoznávat jednoduché řečové povely na základě porovnání zvukového vstupu s uloženými vzory. První část práce obsahuje popis použitého algoritmu a ověření jeho ...
 • Polohovací systém pro měřicí hlukové mikrofony 

  Pulec, Václav
  Diplomová práce pojednává o programování algoritmu na tvorbu měřícího boxu složeného z měřících bodů. Souřadnice těchto bodů budou užity pro plánování trajektorie efektoru robota. Popisuje konstrukci strukturálního modelu ...
 • Simulační modelování mechatronické soustavy manipulátoru v ADAMS 

  Foriška, Aleš
  Táto práca sa zaoberá simulačným modelovaním mechatronickej sústavy manipulátora v ADAMS Začiatok práce je venovaný teoretickej štúdii počítačového modelovania elektromechanických systémov a mechatronickému prístupu ...
 • Simulační modelování paralelních mechanismů 

  Cintula, Ladislav
  Paralelné mechanizmy sú charakteristické svojou kinematickou štruktúrou prezento-vanou uzatvoreným kinematickým reťazcom. Koncový efektor mechanizmu je potom viazaný k základni viac než jedným ramenom. Tato konštrukcia ...
 • Simulační modelování tlumiče 

  Kukačka, Radek
  Bakalářská práce se zabývá přehledem různých konstrukčních řešení tlumičů osobních automobilů. Součástí práce je zjednodušený simulační model pasivního tlumiče a jeho optimalizace pro daný pracovní cyklus. V přehledu jsou ...
 • Sledování vybraného objektu v dynamickém obraze 

  Klvaňa, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá popisem a implementací algoritmů pro obecné sledování objektu v dynamickém obraze. Jsou zde představeny sledovací algoritmy Mean shift a Continuously adaptive mean shift, které reprezentují ...
 • Stewartova platforma – model 

  Těšický, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením multi-body mechatronického modelu Stewartovy platformy v softwaru MSC Adams. Dále je také zaměřena na možnosti využití Stewartovy platformy a dalších paralelních mechanismů v průmyslu.
 • Testování vibračního generátoru s příčnou cívkou 

  Drbohlav, Jan
  Tato práce se zabývá oživením a otestováním parametrů vibračního elektromagnetického generátoru, navržením konstrukčních úprav a vytvořením numerického modelu popisujícího chování generátoru v prostředí MATLAB Simulink.
 • Virtuální prototyp mechatronické soustavy 

  Dinga, Milan
  Táto práca sa zaoberá modelovaním virtuálneho prototypu delta 3D tlačiarne a co-simulačným prepojením tohoto modelu v prostredí ADAMS a MATLAB/SIMULINK. Prvá časť obsahuje vytvorenie virtuálneho modelu a analýzu jeho ...