Now showing items 1-12 of 12

 • Characterization of Powder Metallurgy Processed Pure Magnesium Materials for Biomedical Applications 

  Březina, Matěj; Minda, Jozef; Doležal, Pavel; Krystýnová, Michaela; Fintová, Stanislava; Zapletal, Josef; Wasserbauer, Jaromír; Ptáček, Petr (MDPI AG, 2017-10-31)
  Magnesium and its alloys are modern lightweight materials applicable in a wide range of industrial fields from aerospace and automotive to biomedical applications. Its main advantages are a good strength to weight ratio ...
 • Charakterizace korozní odolnosti nikl-fosforových povlaků na hořčíkových slitinách 

  Kotland, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá korozní odolností nikl-fosforových povlaků na hořčíkové slitině AZ91. V teoretické části jsou shrnuty současné znalosti o hořčíkových slitinách a bezproudé depozici Ni-P povlaků včetně reakcí při ...
 • Hořčíkové slitiny 

  Březina, Matěj
  Tato studie se zabývá korozí a protikorozní ochranou hořčíku a hořčíkových slitin. Teoretická část popisuje vlastnosti hořčíku a jeho slitin. Poukazuje na jejich přednosti i nevýhody a rozebírá na co jsou jednotlivé typy ...
 • Influence of Pb Dosage on Immobilization Characteristics of Different Types of Alkali-Activated Mixtures and Mortars 

  Koplík, Jan; Pořízka, Jaromír; Kalina, Lukáš; Másilko, Jiří; Březina, Matěj (Hindawi, 2018-01-11)
  This paper is focused on the comparison of immobilization characteristics of various inorganic composite materials based on blast furnace slag and on the influence of various dosages of the heavy metal Pb on the mechanical ...
 • Konverzní povlaky a jejich charakterizace 

  Březina, Matěj
  Tato práce se zabývá protikorozní ochranou hořčíkové slitiny AZ91 pomocí konverzních povlaků. Byl sledován vliv žíhané struktury na tvorbu a korozní vlastnosti konverzních povlaků. V teoretické části jsou popsány vlastnosti ...
 • Nekonvenční technologie přípravy objemového materiálu z práškového Mg 

  Horálek, Matyáš
  Tématem této bakalářské práce je proces přípravy a zpracování objemového materiálu z hořčíkového prášku pomocí nekonvenčních technologií. Objemové materiály byly hodnoceny z hlediska porozity, mikrostruktury a fyzikálně ...
 • Preparation and Characterization of Zinc Materials Prepared by Powder Metallurgy 

  Krystýnová, Michaela; Doležal, Pavel; Fintová, Stanislava; Březina, Matěj; Zapletal, Josef; Wasserbauer, Jaromír (MDPI, 2017-09-27)
  The use of zinc-based materials as biodegradable materials for medical purposes is offered as a possible alternative to corrosion-less resistant magnesium-based materials. Zinc powders with two different particle sizes ...
 • Procesy přípravy a vlastnosti porézního zinkového materiálu 

  Moleková, Kristína
  Bakalárska práca sa zaoberá prípravou porézneho materiálu z práškového zinku lisovaním za studena, lisovaním za studena s následným spekaním a lisovaním za tepla. V práci je obsiahnutá ako samotná príprava objemového ...
 • Procesy přípravy práškových materiálů na bázi Mg a Ca 

  Jakůbek, Zdeněk
  Bakalářská práce je zaměřena na přípravu Mg-Ca materiálu z hořčíkového prášku a vápníkových částic lisováním za tepla. Materiály byly hodnoceny z hlediska mikrostruktury a fyzikálně mechanických vlastností. Dále byl sledován ...
 • Příprava a charakterizace porézních materiálů na bázi hořčíku 

  Březina, Matěj
  V současnosti zkoumané hořčíkové materiály připravované práškovou metalurgií vycházejí ze značně obsáhlého technologického spektra, díky čemu je možné vytvářet širokou škálu materiálů. Tato práce se zaměřuje na přípravu ...
 • Příprava a vlastnosti porézního hořčíkového materiálu 

  Ďubašák, Matej
  Horčík je ľahký kov vhodný pre rôzne technické a biomedicínske aplikácie vďaka dobrému pomeru pevnosti k hmotnosti a biokompatibilite. Prášková metalurgia (PM) horčíka je moderná metóda spracovania pórovitého horčíka pri ...
 • Tepelné vytvrzování povlaků na bázi Ni-P připravených na tvářených hořčíkových slitinách 

  Kotland, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá vytvrzováním nikl-fosforových povlaků na hořčíkových slitinách. V teoretické části jsou uvedeny současné znalosti o hořčíkových slitinách a bezproudé depozici Ni-P povlaků. Dále je uveden mechanismus ...